Vědecké zaměření:

 • kulturní historie, knižní kultura

Vzdělání:

 • 2001-2008 - Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, obory historie a religionistika

Předchozí působení:

 • 2009-2014 – Diecézní muzeum v Brně
 • 2015-2017 – Muzeum Brněnska – Památník písemnictví na Moravě
 • od 2017 – Knihovna Národního Muzea

Granty a projekty:

 • od 2018 - NAKI II - Virtuální rekonstrukce rozptýlených provenienčně bohemikálních knižních celků v tuzemských i zahraničních knihovnách (DG18P02OVV009)

Výstavy a muzejní práce:

 • Křtiny – Santiniho perla Moravy – 2010
 • Diecézní muzeum v Brně Rajhrad – zmrtvýchvstání kláštera – 2011
 • Diecézní muzeum v Brně Kotva a pramen – cyrilometodějská úcta a kostely sv. Klimenta na Moravě – 2013
 • Diecézní muzeum v Brně Knihy doby Karla IV. – poklady rajhradské knihovny – 2016
 • Muzeum Brněnska – Památník písemnictví na Moravě

Publikační činnost (výběr):

 • Poutní místo Křtiny v proměnách dějin. In: Křtiny. Santiniho perla Moravy. Katalog výstavy. Diecézní muzeum, Brno 2010, s. 21-32.
 • Chrám Jmény Panny Marie. Mariánské téma ve výzdobě. In: Křtiny. Santiniho perla Moravy. Katalog výstavy. Diecézní muzeum, Brno 2010, s. 32-38.
 • Na křídlech andělů. Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Neratově. In: Dialog Evropa XXI 4/2013, MSKA, Brno 2014, s. 84-85.
 • Poklady rajhradské knihovny. Muzeum Brněnska – Památník písemnictví na Moravě, Rajhrad 2016.