Oddělení služeb zpřístupňuje knihovní, sbírkové a archivní fondy Knihovny Národního muzea registrovaným uživatelům k prezenčnímu studiu ve studovnách v Nové budově NM, v Ústředním depozitáři II. v Terezíně a na zámku Zbraslav.

Ve studovnách jsou pro uživatele k dispozici ve volném výběru příruční knihovny, v Nové budově NM poslední čísla vybraných společenskovědních časopisů. Studovny v Nové budově NM a v Terezíně jsou vybaveny Wifi.

Oddělení poskytuje služby výpůjční, meziknihovní a reprografické včetně vyřízení Smlouvy o povolení k užití obrazového materiálu, více viz Knihovní služby. S institucemi uzavírá pro fondy Knihovny NM výpůjční smlouvy.

Pravidla pro zápůjčky knih/sbírkových předmětů na výstavy v České republice

Souborný katalog NM

Katalogy Knihovny NM

Pracovníci oddělení

Vedoucí oddělení služeb, knihovnice
E-mail: jana_konecna@nm.cz Tel.: 224 497 334
Knihovnice ve studovně a výpůjčním protokolu, MVS
E-mail: marta_bozovska@nm.cz Tel.: 224 497 652
zástupkyně vedoucí, knihovnice
E-mail: katerina_cerna@nm.cz Tel.: 224 497 651
Digitalizační pracoviště, správce webu KNM
E-mail: david_paroulek@nm.cz Tel.: 224 497 339
Knihovnice ve studovně a výpůjčním protokolu
E-mail: blazena_strakova@nm.cz Tel.: 224 497 653
objednávky digit. kopií, povolení k publikaci
E-mail: adam_petrasek@nm.cz Tel.: 224 497 158
výpůjční protokol KNM
E-mail: vypujcniprotokol@nm.cz Tel.: 224 497 342

Fotoalbum

Výpůjční protokol – vstupní prostor – Knihovny NM v Nové budově NM

Výpůjční protokol – vstupní prostor – Knihovny NM v Nové budově NM

Studovna v Nové budově NM_1

Studovna v Nové budově NM_1

Studovna v Nové budově NM_2

Studovna v Nové budově NM_2