Oddělení služeb zpřístupňuje knihovní, sbírkové a archivní fondy Knihovny Národního muzea registrovaným uživatelům k prezenčnímu studiu ve studovně v Historické budově na Václavském náměstí. PLATBY (REGISTRACE, KOPIE) JSOU MOŽNÉ POUZE V HOTOVOSTI.

Ve studovně jsou pro uživatele k dispozici ve volném výběru příruční knihovna, poslední čísla vybraných společenskovědních časopisů; studovna je vybavena Wifi.

Oddělení poskytuje služby výpůjční, meziknihovní a reprografické včetně vyřízení Smlouvy o povolení k užití obrazového materiálu, více viz Knihovní služby. S institucemi uzavírá pro fondy Knihovny NM výpůjční smlouvy.

Pravidla pro zápůjčky knih/sbírkových předmětů na výstavy v České republice

Souborný katalog NM

Katalogy Knihovny NM

Pracovníci oddělení

Knihovnice ve studovně a výpůjčním protokolu, MVS
E-mail: marta.bozovska@nm.cz Tel.: 224 497 652
Digitalizační pracoviště, správce webu KNM
E-mail: david.paroulek@nm.cz Tel.: 224 497 339
Knihovnice ve studovně a výpůjčním protokolu
E-mail: blazena.strakova@nm.cz Tel.: 224 497 653
Vedoucí oddělení služeb, objednávky digit. kopií, povolení k publikaci
E-mail: adam.petrasek@nm.cz Tel.: 224 497 158
Knihovnice ve studovně a výpůjčním protokolu
E-mail: helena.richterova@nm.cz Tel.: 224 497 662
výpůjční protokol KNM
E-mail: vypujcniprotokol@nm.cz Tel.: 224 497 342

Fotoalbum

Šatna

Šatna

Výpůjční protokol

Výpůjční protokol

Studovna

Studovna