Fondy z oddělení rukopisů a starých tisků jsou nově zpřístupněny ve studovně v Historické budově NM.
Objednávky posílejte elektronicky přes formulář předem nejpozději v pátky nebo je možné objednávky vyřídit osobně ve studovně.
 
Z fondů lze objednat digitální kopie, viz Ceník KNM.
Smlouvy o povolení k užití obrázků vyřizuje Bc. Adam Petrásek z oddělení služeb KNM, více viz Knihovní služby.

OBJEDNÁVKY RUKOPISŮ A STARÝCH TISKŮ, OBJEDNÁVKY FOTOKOPIÍ

Jméno
Příjmení
E-mail
Autor
Název
Signatura
Svazek, ročník, rok
Počet svazků
Připravit na

Ceník Knihovny Národního muzea