Pracovníci oddělení

Kurátor sbírky rukopisů
E-mail: zdenek_muzik@nm.cz Tel.: 224 497 395
Vedoucí oddělení, zástupce ředitele
E-mail: richard_sipek@nm.cz Tel.: 224 497 353
Zástupkyně vedoucího oddělení, knihovnice
E-mail: jana_tvrznikova@nm.cz Tel.: 224 497 345
Kurátorka sbírky starých tisků
E-mail: monika_veverkova@nm.cz Tel.: 224 497 366