Vědecké zaměření:

rukopisy Knihovny Národního muzea, české sněmy

Vzdělání:

 • 2005–2008 Filosofická fakulta Jihočeské university – obor historie (Bc.)
 • 2008–2011 Filosofická fakulta University Karlovy – obor historie (Mgr.)

Stipendijní pobyty v zahraničí:

 • 2009–2010 Erasmus, Universität Wien (Rakousko)
 • 2012 CEEPUS, Uniwersytet Wrocławski (Polsko)
 • 2014 Aktion, Universität Wien (Rakousko)

Pracovní působení:

 • 2011–2014 Collegium Europeum. Výzkumná skupina pro dějiny evropského myšlení FF UK & FLÚ AV ČR – asistent
 • 2015 Historický ústav Akademie věd ČR – katalogizace kartoték Augusta Sedláčka
 • 2016–2017 Národní Knihovna ČR – katalogizace starých tisků
 • od 2017 Knihovna Národního muzea

Bibliografie:

 • Zdeněk Mužík, Neznámý rukopis Všehrdových Knih devaterých?, Časopis Národního muzea 191, 2022, č. 1–2, s. 61–70.
 • Zdeněk Mužík, Nové akvizice rukopisné sbírky Knihovny Národního muzea. Nákupy z let 2014–2019, Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum 65, 2019, č. 3–4, s. 60–69.
 • Jaroslava Hausenblasová – Petr Hlaváček – Zdeněk Mužík – Ota Pavlíček, Kacířská univerzita. Osobnosti pražské utrakvistické univerzity 1417–1622, Praha 2013.