Vědecké zaměření:

právní rukopisy, stavovské reprezentace

Vzdělání:

  • 2005–2008 Filosofická fakulta Jihočeské university – obor historie
  • 2008–2011 Filosofická fakulta University Karlovy – obor historie

Stipendijní pobyty v zahraničí:

  • 2009–2010 Erasmus, Universität Wien (Rakousko)
  • 2012 CEEPUS, Uniwersytet Wrocławski (Polsko)
  • 2014 Aktion, Universität Wien (Rakousko)

Pracovní působení:

  • 2011–2014 Collegium Europeum. Výzkumná skupina pro dějiny evropského myšlení FF UK & FLÚ AV ČR – asistent
  • 2015 Historický ústav Akademie věd ČR – katalogizace kartoték Augusta Sedláčka
  • 2016–2017 Národní Knihovna ČR – katalogizace starých tisků
  • od 2017 Knihovna Národního muzea

Bibliografie:

  • Jaroslava Hausenblasová – Petr Hlaváček – Zdeněk Mužík – Ota Pavlíček, Kacířská univerzita. Osobnosti pražské utrakvistické univerzity 1417–1622, Praha 2013.Rozumím