Vědecké zaměření:

 • knihtisk doby baroka

Vzdělání:

 • Ústav informačních studií a knihovnictví - obor knihověda, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obhájení diplomové práce 2003

Pracovní stáže a důležité zahraniční pobyty:

 • září 2006 – pobyt na Herzog August Bibliothek ve Wolfenbüttelu (Německo) (stipendium v rámci projektu Böhmische Schloßbibliotheken z Dorothee-Wilms-Stiftung.)
 • 2007–2008 – krátkodobé pobyty v HAB ve Wolfenbüttelu, na BU ve Wroclawi, v Trnavě, Vídni a Budapešti (z grantu GAUK)

Granty:

 • 2018–2022 – NAKI II (DG18P02OVV009) Virtuální rekonstrukce rozptýlených provenienčně bohemikálních knižních celků v tuzemských i zahraničních knihovnách – spoluřešitel
 • 2009–2010 – interní projekt V a V Národního muzea Produkce Jezuitské tiskárny v Praze (1635–1773) – hlavní řešitel
 • 2007–2008 – doktorský grant GAUK „Produkce Jezuitské tiskárny v Praze (1635-1773)“
 • 2006–2007 – granty z finančních zdrojů pro Vědu a Výzkum MKČR a VISK MKČR „Retrokonverze lístkového katalogu jazykově nebohemikálních starých tisků Knihovny Národního muzea“ (spoluřešitel)

Muzejní práce (výstavy):

 • Magdalena Dobromila Rettigová (1785-1845), nejen kuchařka, únor - červenec 2005 v Kabinetu knižní kultury NM

Publikační činnost (výběr):

 • Jezuitská tiskárna v Praze (1635-1773): na základě pramenů z Národního archivu. In: Sborník Národního muzea v Praze = Acta Musei Nationalis Pragae: Řada C – Literární historie = Series C – Historia Litterarum. 2005, roč. 50, č. 1–4, s. 1–42. ISSN 0036 – 5351.
 • Pražská palácová knihovna knížat Kinských. In: Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 3 [cit. 2007-09-11].
 • Jezuitská tiskárna v Praze (1635-1773) a porovnání jejího fungování s jezuitskými tiskárnami v okolních zemích. In: Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska 2007. Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci a SDRUK Brno, 2008, s. 245-254. ISBN: 978-80-7053-276-8 (VKOL), 978-80-86249-47-6 (SDRUK).
 • Rozbor produkce Jezuitské tiskárny v Praze (1635-1773) z jazykového hlediska. In: In: K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven. Pour une étude des bibliothèques aristocratiques, bourgeoises et conventuelles. Zur Erforschung der Schloss-, Bürger- und Kirchenbibliotheken. Investigaciones en las bibliothecas aristocráticas, burguesas y eclesásticas. Jazyk a řeč knihy.Opera romanica 11. Editio Universitatis Bohemiae Meridionalis. Ed. Jitka Radimská. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2009, s. 87-94.
 • Mohl být Theodor Moretus prefektem Jezuitské tiskárny v Praze? In: Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska 2010. Olomouc: Vědecká knihovna v Olomouci a Sdružení knihoven Čecké republiky, 2011, s. 221-226. ISBN: 978-80-7053-292-8 (VKOL), 978-80-86249-61-2 (SDRUK).