První letošní dvojčíslo časopisu Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum (roč. 68, 2023/1–2) se redakce rozhodla věnovat k osmdesátým narozeninám PhDr. Helgy Turkové, v letech 1990–2004 ředitelky Knihovny Národního muzea a bývalé dlouholeté pracovnici oddělení zámeckých knihoven tamtéž. Přátelé a kolegové Helgy Turkové přispěli do tohoto dvojčísla v souladu se svým odborným zaměřením. Najdeme zde tedy tematicky různorodé studie, případně kratší příspěvky zařazené do oddílů Materialia či Miscellanea, věnované starým tiskům, vybraným zámeckým knihovnám, provenienčním zajímavostem a také dalším tématům z oblasti knižní kultury. Součástí dvojčísla je rovněž speciální příloha obsahující bibliografii Helgy Turkové za léta 2013–2022 a krátké osobní vzpomínky kolegů, např. Jaroslavy Kašparové a Aleny Petruželkové.

Dvojčíslo obsahuje i další pravidelné rubriky, najdeme v něm tedy dvě recenze. První se věnuje publikaci kolektivu autorů Slepí svědkové doby. Slepotisková výzdoba na české knižní vazbě 16. století (katalog výstavy), která byla vydána jako jeden z výstupů projektu NAKI II „Slepí svědkové doby. Slepotisková výzdoba knižních vazeb“ v roce 2022. Druhá recenze se věnuje kolektivní monografii Companion to Central and Eastern European Humanism. Volume 2: The Czech Lands. Part 1. A–L, pro české prostředí významné publikaci vydané v prestižním nakladatelství DeGruyter v roce 2020. Na vzniku knihy se podílela řada autorů z akademických pracovišť v České republice.

V rubrice Zprávy z Knihovny Národního muzea informuje kolegyně Martina Vyšohlídová z oddělení knižní kultury o výstavě věnované tvorbě Ateliéru Krupka.