V letošním roce byly digitalizovány rukopisy z Nostické majorátní knihovny, která se nachází ve správě Knihovny Národního muzea. Nejstarší z nich představuje iluminovaná bible boloňského původu z konce 13. století, kterou v 17. století vlastnil bratrský kněz a cestovatel Daniel Strejc (Ms f 15). Druhým je konvolut z 14./15. století obsahující provinciální statuta hnězdenské arcidiecéze z roku 1420, neúplnou legendu o Třech králích Jana z Hildesheimu a první recenzi Kroniky Přibíka Pulkavy z Radenína (Ms c 39). Poslední přírůstek mezi digitalizáty pak tvoří šermířská příručka (fechtbuch) z roku 1618 (Ms b 3).