Pracovníci oddělení

Vedoucí oddělení služeb, knihovnice
E-mail: jana_konecna@nm.cz Tel.: 224 497 334
Knihovnice ve studovně a výpůjčním protokolu, MVS
E-mail: marta_bozovska@nm.cz Tel.: 224 497 337
Knihovnice ve studovně a výpůjčním protokolu
E-mail: blazena_strakova@nm.cz Tel.: 224 497 337
zástupkyně vedoucí, knihovnice
E-mail: katerina_cerna@nm.cz Tel.: 224 497 180
Digitalizační pracoviště, správce webu KNM
E-mail: david_paroulek@nm.cz Tel.: 224 497 339
výpůjční protokol KNM
E-mail: vypujcniprotokol@nm.cz Tel.: 224 497 342