Pracovníci oddělení

zástupkyně vedoucího, knihovnice
E-mail: katerina.cerna@nm.cz Tel.: 224 497 651
Knihovnice ve studovně a výpůjčním protokolu
E-mail: blazena.strakova@nm.cz Tel.: 224 497 653
Knihovnice ve studovně a výpůjčním protokolu, MVS
E-mail: marta.bozovska@nm.cz Tel.: 224 497 652
Digitalizační pracoviště, správce webu KNM
E-mail: david.paroulek@nm.cz Tel.: 224 497 339
objednávky digit. kopií, povolení k publikaci
E-mail: adam.petrasek@nm.cz Tel.: 224 497 158
Knihovnice ve studovně a výpůjčním protokolu
E-mail: helena.richterova@nm.cz Tel.: 224 497 662
výpůjční protokol KNM
E-mail: vypujcniprotokol@nm.cz Tel.: 224 497 342