The study room of the National Museum Archive is closed from March 1, 2021 until further notice.

 
UPOZORNĚNÍ pro badatele:
Pro objednávky do depozitáře v Terezíně se jezdí jednou měsíčně.
Místo v badatelně si rezervujte na tel. 220 802 530 nebo e-mailem (uveďte datum + dopoledne / odpoledne / celý den)
Sbírky Československého dokumentačního střediska jsou po stěhování částečně nepřístupné (především knižní fondy).

Fondy a sbírky Archivu Národního muzea je možné rozdělit do několika základních tematických celků:
  • Staré historické sbírky 
  • Osobní fondy a sbírky dokumentace 19.–20. století
  • Fondy a sbírky Československého dokumentačního střediska 
  • Archiv Muzea dělnického hnutí
     

Archivní VadeMeCum
Seznam fondů a sbírek (PEvA) a elektronické inventáře v programu Bach s možností fulltextového vyhledávání. Další inventáře, které zatím nejsou v elektronické podobě, jsou k dispozici v badatelně. 

Monasterium

Archiv Národního muzea se roku 2012 na základě členství Národního muzea v mezinárodním spolku ICARUS zapojil do projektu Monasterium. V listopadu 2012 až březnu 2013 byly zdigitalizovány pergamenové listiny, které budou postupně zpřístupňovány na internetových stránkách projektu.

Mezi 12.00 a 12.30 je polední přestávka.

Archiv - kontakt

E-mail: archivnm@nm.cz
Phone: 220 802 530