Zájemci o studium fondů Divadelního oddělení mohou využívat centrální studovnu v Nové budově Národního muzea, kterou zajišťuje Knihovna NM, a badatelnu Historického muzea v Terezíně (v terezínských depozitářích jsou od r. 2010 trvale deponovány všechny sbírkové předměty Divadelního oddělení).

O tom, zda budou sbírkové předměty badatelům předloženy, přivezeny z depozitářů v Terezíně do Prahy či poskytnuty badatelům ke studiu pouze v Terezíně, rozhoduje kurátor dané sbírky na základě objektivních příčin.

Počet předložených sbírkových předmětů je limitován objemem, charakterem a stavem sbírkových předmětů.


Kontakt a otevírací doba centrální studovny v Nové budově NM:

Badatelé numismatického oddělení mohou ke studiu knih a časopisů z odborné knihovnyvyužívat studovnu Knihovny Národního muzea. Publikace z fondů knihovny jsou ve studovně KNM půjčovány pouze prezenčně!
Kontakt: tel.: 224 497 180
Popis/spojení : Studovna v Nové budově NM, 1. patro
Vinohradská 1, Praha 1 (vchod pro návštěvníky muzea)


Kontakt a otevírací doba badatelny Historického muzea v Terezíně:

ÚDT II Terezín
Prokopa Holého 78 (býv. Hamburská kasárna)
Terezín

Spojení: autobusem z Prahy – autobusové nádraží Holešovice, zastávka č. 7, do zastávky Terezín, aut. st. (na náměstí) /cesta trvá 55 minut/

Otevírací doba:
Po předchozí domluvě
Úterý: 10:00–15:00
Středa: 10:00–15:00


Postup při objednávání sbírkových předmětů:


Veškeré objednávky sbírkových předmětů ke studiu v badatelně mohou být realizovány osobně při návštěvě kartotéky, telefonicky či přes e-mail (viz kontakty níže).
Kartotéky Divadelního oddělení jsou přístupné (ideálně po předchozí dohodě) každé pondělí od 10 do 12 a od 13 do 16 hod. Badatele si po příchodu na vrátnici Nové budovy vyzvednou pracovníci Divadelního oddělení (viz kontakty níže) a zavedou je do příslušných místností ke kartotékám.
 
Vzhledem k uložení všech sbírek v Terezíně je třeba objednávky realizovat alespoň s dvoutýdenním předstihem!

Kontakty pro objednávky sbírkových předmětů Divadelního oddělení:
e-mail: divadelni.oddeleni@nm.cz 
tel.: 224 497 316, 224 497 313


Přístupnost fondů:

V současné době – po pauze vynucené stěhováním fondů z Prahy do terezínských depozitářů - jsou již badatelské veřejnosti zpřístupněny všechny sbírkové fondy Divadelního oddělení.
 
Dosud jsou tedy přístupné tyto fondy:

  • Sbírka rukopisů (Mgr. Libuše Hronková, Mgr. Lenka Šaldová, PhD.)
  • Sbírka starých tisků a knihovna Divadelního oddělení (Jaroslava Krákorová)
  • Sbírka divadelních cedulí a plakátů (Mgr. Markéta Trávníčková)
  • Výtvarná sbírka: scénické a kostýmní návrhy, makety scén (Mgr. Vojtěch Poláček, Kryštof Vanča), loutky a loutkářské dekorace (Mgr. Lenka Šaldová, PhD.), busty, obrazy, ikonografie (MgA. Vít Pokorný)
  • Sbírka fotografií a negativů (PhDr. Hanuš Jordan)
  • Sbírka zvukových nahrávek (MgA. Veronika Musilová Kyrianová)
  • Trofeje (PhDr. Hanuš Jordan)
  • Cirkusová sbírka: (PhDr. Hanuš Jordan)