Fondy

V online katalozích jsou ukládány nové přírůstky, postupně však systematicky probíhá rekatalogizace, proto je vždy nutné pracovat také s naskenovanými katalogy.

Naskenované katalogy
Při vyhledávání hudebnin je nutné pracovat s oběma naskenovanými katalogy.
Národní muzeum – České muzeum hudby – katalog hudebnin 1 
Národní muzeum – České muzeum hudby – katalog hudebnin 2 
Národní muzeum – České muzeum hudby – ostatní katalogy 
Obsahuje tyto naskenované katalogy: fond nenotových rukopisů (G), hudební knihovna, periodika, osobní fondy hudebníků
Online katalog Národního muzea – Českého muzea hudby 
(hudebněhistorické oddělení, Centrum pro dokumentaci populární hudby a nových médií)

 

Služby

  • na jednu návštěvu je možné objednat ke studiu 5 signatur (více pouze po domluvě s několikadenním předstihem dle naší aktuální vytíženosti) 
  • five signatures can be ordered to a studyroom for one visit (more only by an appointment several days in advance depending on the current workload)
  • expedice probíhá do příštího otevíracího dne studovny
  • the materials you get the next day

Opening hours

Monday 10:00  -  15:00
Tuesday closed
Wednesday 10:00  -  18:00
Thursday 10:00  -  18:00
Friday 10:00  -  15:00
Saturday closed
Sunday closed

Summer operation

JULY
closed

AUGUST
Monday, Tuesday: closed
Wednesday, Thursday, Friday: open 10 am–3 pm

 

Download