Vzdělání:

  • 2000–2005 Filozofická fakulta Masarykovy univerzity – Ústav hudbní vědy, Akademie staré hudby
  • 1995–1997 Hudební akademie múzických umění – Pedagogická aprobace (závěrečná práce „Polyestetická integrativní výchova“)

Předchozí působení:

  • 1995–2000  Vyšší odborná škola pedagogická – Svatojánská kolej (pedagog)

Ostatní odborné aktivity:

Tréninkové programy a kurzy:

  • Celostní přístup v muzikoterapii (Mgr. T. Procházka 2009)
  • Muzikoterapie jako součást životní exprese (Mgr. M. Lipský 2010)
  • Úvod do dramatoterapie ( MgA. Dočkal 2010)
  • Kreativní muzikoterapie a Hlas v muzikoterapii (Mgr. A. Neuwirthová 2015)