Zaměření:

  • sekvenovanie muzejného materiálu, využitie Next Generation Sequencing, fylogeografia afrických hlodavcov

Vzdělání:

  • 2012–2018 Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie. Ph.D. práce: Srovnávací fylogeografie východoafrické oblasti Somali-Maasai na příkladu modelové skupiny hlodavců, (školiteľ: J. Bryja).
  • 2016 Univerzita v Antwerpách (Belgicko) – zahraniční pobyt (6 mesiacov)
  • 2015 The Center for Biology and Management of Populations (CBGP, Montferrier-sur-Lez, Francúzsko) – zahraniční pobyt (5 mesiacov)
  • 2010–2011 Univerzita Innsbruck (Rakúsko) – zahraniční studijní pobyt (6 mesiacov)
  • 2007–2012 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (SR), Prírodovedecká fakulta, Katedra ekologie a environmentalistiky. Mgr. práce: Využitie metód molekulárnej ekológie v populačnej ekológii svišťa vrchovského tatranského Marmota marmota latirostris (školiteľ: R. Václav).

Projekty:

  • 2019 Vylepšená kalibrácia molekulárnych hodín pre myšovité hlodavce (Murinae): interdisciplinárna štúdia kombinujúca paleontológiu, morfometriu a fylogenetiku (interný grant NM), CT skenovanie, 3D morfologické analýzy, molekulárne datovanie
  • 2018–2019 Výstava Doba genová, kurátorka
  • 2016–2019 Metodika determinace zoologického sbírkového materiálu na základě analýzy DNA a správy a evidence tkáňové zoologické sbírky (NAKI II), optimalizácia izolácie starého muzejného materiálu, amplikonové sekvenovanie, analýza NGS dát

Publikace:

2019

2018

2017

2016

2015

2014