Vědecké zaměření:

populární hudba 2. poloviny 20. století, elektronická taneční hudba, automatofony

Vzdělání:

FHS UK, Studium humanitní vzdělanosti, Bc. (2009)

Muzejní práce (výstavy):

 • Beatlemánie!, Národní muzeum - České muzeum hudby, Praha (spoluautor, 2010);
 • Moravské zemské muzeum, Brno (kurátor a spoluautor, 2011); Mimoň (kurátor a spoluautor, 2012).
 • Kouzelné hrací strojky, Národní muzeum - České muzeum hudby, Praha (autor, 2012).
 • Hudba a politika, Národní muzeum – Památník Vítkov (spoluautor, 2014).

Ostatní aktivity:

 • Člen Výstavní rady Národního muzea

Bibliografie:

 • BALOG, Peter – Součková Taťána. Kouzelné hrací strojky. 1. vyd. Praha: Národní muzeum, 2013. 167 s. ISBN 978–80–7036–409–3. URL: < http://www.nm.cz/admin/files/File/download/Kouzelne-hraci-strojky_e-katalog.pdf>
 • BALOG, Peter. Feller, rodina výrobců hudebních nástrojů. In: Biografický slovník českých zemí. Praha. Academia, 2013, s. 111 – 112. ISBN: 978-80-200-2292-9.
 • BALOG, Peter. Dvořák, rodina výrobců hudebních nástrojů. In Biografický slovník českých zemí. Praha: Libri, 2004 – 2012, s. 467. ISBN: 978-80-7277-504-0.
 • BALOG, Peter. Eberle, rodina výrobců hudebních nástrojů. In: Biografický slovník českých zemí. Praha. Libri, 2004 – 2012, s. 510 – 511. ISBN: 978-80-7277-504-0.
 • BALOG, Peter. Edlinger, rodina výrobců hudebních nástrojů. In: Biografický slovník českých zemí. Praha. Libri, 2004 – 2012, s. 524. ISBN: 978-80-7277-504-0.
 • BALOG, Peter. Rožmberská muzika. In: Rožmberkové: rod českých velmožů a jeho cesta dějinami. České Budějovice. Národní památkový ústav, 2011, s. 306 – 307. ISBN 978-80-85033-31-1.
 • BALOG, Peter. Jak se mládež bavila… . In: Beatlemánie!. Praha. Národní muzeum. 2011, s. 20. ISBN: 978-80-7036-291-4.