Vědecké zaměření:

 • hudba 20. století
 • Bedřich Smetana
 • Bohuslav Martinů

Vzdělání:

 • 1992–1999 – studium Ústavu hudební vědy FFUK  
 • 1995 – studium na University of Durham v Anglii  
 • 1995–1999 – studium kompozice na Konzervatoři Jaroslava Ježka 
 • 2002–2010 – doktorské studium Hudební vědy na FFUK 

Předchozí působení:

 • 1997–2017 – muzikoložka v Institutu Bohuslava Martinů v Praze, autorka projektu digitalizace děl Bohuslava Martinů 

Činnosti v rámci předchozího působení:

 • 2014–2017 – mateřská a následná rodičovská dovolená, publikování odborných textů k dílům B. Martinů a lektorská a oponentská činnost pro připravované svazky kritické edice A. Dvořáka, příspěvky pro odborná hudební periodika atd.
 • 2012–2013 –  vedoucí edice Souborného vydání děl Bohuslava Martinů
 • 2008–2014 – koordinátorka, editorka a redaktorka Souborného vydání děl Bohuslava Martinů
 • 2010–2011 – vydání edic obou zmíněných děl u nakladatelství Bärenreiter Praha
 • 2009 – edice dvou orchestrálních děl Bohuslava Martinů (Nocturno 1, H 91 a Balada k Böcklinovu obrazu „Villa na moři“,  H 97)  za účelem jejich světových premiér v říjnu 2009 v Praze a v Brně.
 • 2007–2008 – práce v rámci projektu ESF-JPD. Spoluautorka knihy o ediční problematice a školitelka účastníků seminářů na téma profesionalizace v hudebním vydávání.
 • 2003 – revize Symfonie č. 3, H 299 Bohuslava Martinů dle autografu pro nahrávku firmy Supraphon (Česká filharmonie, dir. Jiří Bělohlávek)
 • 2002–2008 – mateřská dovolená
 • 2000–2004 – šéfredaktorka anglického časopisu Bohuslav Martinů Newsletter
 • 2001–2017 – členka Ediční rady Souborného vydání děl Bohuslava Martinů
 • 2000 – prezentace B. Martinů v Českých centrech (New York, Sofie, Bukurešť, Budapešť, Berlín). V rámci tohoto projektu v Bukurešti přednáška o korespondenci B. Martinů s Marcelem Mihalovicim.
 • 1999–2001 – zástupkyně ředitele Institutu Bohuslava Martinů

Pracovní stáže a zahraniční pracovní pobyty (výběr):

 • 2001 – dvouměsíční pracovní pobyt v Paříži v rámci příprav Souborného kritického vydání děl Bohuslava Martinů – zmapování a popis autografů Bohuslava Martinů v nakladatelstvích Alphonse Leduc a Max Eschig
 • 2008 – měsíční pracovní pobyt v nakladatelství Bärenreiter-Verlag, Kassel práce v oblasti kritické edice

Granty a projekty:

 • 2020–2022 GAČR (řešitelka) Bedřich Smetana: Korespondence, III (1875–1879). Kritická edice (GA 20-19382S)
 • 2013–2019 GAČR (řešitelka v 1. roce grantové podpory). Souborné vydání Bohuslava Martinů – 2. fáze (GA 13-19162S)

Výstavy a muzejní práce:

 • REICHOVÁ, Alena – BERGMANNOVÁ, Sandra. Hudba Bedřicha Smetany – nejkrásnější dárek domů / Bedřich Smetana’s Music – The Loveliest Present for Your Home. Výstava o hudbě Bedřicha Smetany na zvukových nosičích (Muzeum Bedřicha Smetany, 24. 11. 2021 – 8. 1. 2024)
 • BERGMANNOVÁ, Sandra – VEJVODOVÁ, Veronika. Slavní čeští skladatelé / Famous Czech Composers (Historická budova Národního muzea, 20. 11. 2020 – 30. 9. 2021)
 • 2018 – Věčná Prodaná nevěsta – výstava k příležitosti nové premiéry původní verze opery Prodaná nevěsta. Slezské divadlo Opava.
 • 2001 – výstava Scénická díla Bohuslava Martinů očima dnešních umělců realizována v souvislosti s několika uvedeními oper a baletů Bohuslava Martinů v Národním divadle.
 • 2000 – prezentace B. Martinů v Českých centrech, autorka životopisné výstavy Život a dílo Bohuslava Martinů pro Česká centra ve světě (New York, Sofie, Bukurešť, Budapešť, Berlín).

Publikační činnost:

 • BERGMANNOVÁ, Sandra – VEJVODOVÁ, Veronika. Famous Czech Composers. Praha: Národní muzeum, 2021.
 • BERGMANNOVÁ, Sandra – VEJVODOVÁ, Veronika. Slavní čeští skladatelé. Praha: Národní muzeum, 2020.
 • MARTINŮ, Bohuslav et al. Concerto da camera, H 285; Rhapsody-Concerto, H 337 [hudebnina]. 1. vydání. Praha: Bärenreiter Praha, 2019, ©2019. 1 partitura (xli, 178 stran). The Bohuslav Martinů Complete Edition. Concertos for solo instruments; Series III/1/8 = Souborné vydání díla Bohuslava Martinů. Koncerty pro sólové nástroje; Série III/1/8. ISMN 979-0-2601-0905-6
 • MARTINŮ, Bohuslav. Koncert pro housle a orchestr č. 1, H 226, klavírní výtah, Bärenreiter, Praha 2016 (předmluva)
 • MARTINŮ, Bohuslav. Koncert pro housle a orchestr č. 2, H 293, klavírní výtah, Bärenreiter, Praha 2016 (předmluva)
 • MARTINŮ, Bohuslav. Symfonie č. 4, H 305, Bärenreiter, BMCE II/1/4 (svazek kritické edice), Praha 2014 (předmluva, vědecká redakce edice).
 • BERGMANNOVÁ, Sandra. Zwischen ästhetischen Versuchen und handwerklichen Schwierigkeiten. Vom Umgang mit Martinůs Jugendwerk. In: Kontinuität des Wandels. Bohuslav Martinů in der Musikgeschichte des 20. Jahrhundert. Continuity of Change. Bohuslav Martinů in Twentieth-Century Music History. Martinů-Studien 3, Peter Lang-Verlag, Bern 2010, S. 55–68.
 • BERGMANNOVÁ, Sandra. Symphonische Kompositionen der tschechischen Periode, Ein Einblick in Martinůs Frühwerk, In: Musik-Konzepte Sonderband Bohuslav Martinů, etk- München, 2009, S. 24–35.
 • BERGMANNOVÁ, Sandra, BERNÁ, Lucie, VELICKÁ, Eva. Rukověť hudebního editora, Editio Bärenreiter, Praha 2008, 126 s.
 • BERGMANNOVÁ, Sandra. L’influence de la musique orchestrale française sur la jeune génération de compositeurs pragois dans les années 1900–1925. In: L’attraction et la nécessité.Musique tchèque et culture française au Xxe siècle. Université de Paris-Sorbonne. Editio Bärenreiter Praha, Praha 2004
 • Ulrich Michels, Encyklopedický atlas hudby, Praha 2000 (DTV Atlas zur Musik: překladatelka Musiklehre, Gattungen und Formen).

Aktivní účast na mezinárodních konferencích:

 • Raná tvorba Bohuslava Martinů v kontextu jejího vzniku, Praha 26. 5. 2000
 • Musique tchèque et la culture francaise, Sorbonne Paris 14. – 16. 11. 2002
 • Bohuslav Martinů - Werk und Wirkung, Dresden 1. – 2. 5. 2009
 • Kontinuita proměny. Bohuslav Martinů v dějinách hudby 20.století, Praha 29. – 31. 5. 2009
 • Die Toccata – musikalisches Klaviergenre im Laufe der Geschichte und ihre Verwendung im Werk von Bohuslav Martinů. Martinů Festtage, Basilej 17. 11. – 1. 12. 2010

Pedagogická činnost:

 • Od 2012 – pedagogická činnost na Základní umělecké škole Jana Hanuše, Praha 6: obor klavír, sborový zpěv