Vědecké zaměření:

 • hudba 20. století
 • Bohuslav Martinů
 • Bedřich Smetana

Vzdělání:

 • 1992–1999 – studium Ústavu hudební vědy FFUK  
 • 1995 – studium na University of Durham v Anglii  
 • 1995–1999 – studium kompozice na Konzervatoři Jaroslava Ježka 
 • 2002–2010 – doktorské studium Hudební vědy na FFUK 

Předchozí působení:

 • 1997–2017 – muzikoložka v Institutu Bohuslava Martinů v Praze, autorka projektu digitalizace děl Bohuslava Martinů 
 • 1999–2001 – zástupkyně ředitele Institutu Bohuslava Martinů  
 • 2001–2017 – členka Ediční rady Souborného vydání děl Bohuslava Martinů 2002 
 • 2008–2014 – koordinátorka, editorka a redaktorka Souborného vydání děl Bohuslava Martinů
 • 2012–2013 – vedoucí edice Souborného vydání děl Bohuslava Martinů 

Pracovní stáže a důležité zahraniční pobyty (výběr):

 • 2001 – dvouměsíční pracovní pobyt v Paříži v rámci příprav Souborného kritického vydání děl Bohuslava Martinů /
 • 2008 – měsíční pracovní pobyt v nakladatelství Bärenreiter-Verlag, Kassel práce v oblasti kritické edice

Výstavy a muzejní práce:

 • 2000 – prezentace B. Martinů v Českých centrech, autorka životopisné výstavy Život a dílo Bohuslava Martinů pro Česká centra ve světě (New York, Sofie, Bukurešť, Budapešť, Berlín).
 • 2001 – výstava Scénická díla Bohuslava Martinů očima dnešních umělců realizována v souvislosti s několika uvedeními oper a baletů Bohuslava Martinů v Národním divadle.

Pedagogická činnost:

 • Od 2012 – pedagogická činnost na Základní umělecké škole Jana Hanuše, Praha 6 (obor klavír, sborový zpěv)

Publikační činnost (výběr):

 • Ulrich Michels, Encyklopedický atlas hudby, Praha 2000 (DTV Atlas zur Musik: překladatelka Musiklehre, Gattungen und Formen).
 • BERGMANNOVÁ, Sandra. L’influence de la musique orchestrale française sur la jeune génération de compositeurs pragois dans les années 1900–1925. In: L’attraction et la nécessité.Musique tchèque et culture française au Xxe siècle. Université de Paris-Sorbonne. Editio Bärenreiter Praha, Praha 2004
 • BERGMANNOVÁ, Sandra, BERNÁ, Lucie, VELICKÁ, Eva. Rukověť hudebního editora, Editio Bärenreiter, Praha 2008, 126 s.
 • BERGMANNOVÁ, Sandra. Symphonische Kompositionen der tschechischen Periode, Ein Einblick in Martinůs Frühwerk, In: Musik-Konzepte Sonderband Bohuslav Martinů, etk- München, 2009, S. 24–35.
 • BERGMANNOVÁ, Sandra. Zwischen ästhetischen Versuchen und handwerklichen Schwierigkeiten. Vom Umgang mit Martinůs Jugendwerk. In: Kontinuität des Wandels. Bohuslav Martinů in der Musikgeschichte des 20. Jahrhundert. Continuity of Change. Bohuslav Martinů in Twentieth-Century Music History. Martinů-Studien 3, Peter Lang-Verlag, Bern 2010, , S. 55–68.
 • MARTINŮ, Bohuslav. Symfonie č. 4, H 305, Bärenreiter, BMCE II/1/4 (svazek kritické edice), Praha 2014 (Předmluva)
 • MARTINŮ, Bohuslav. Koncert pro housle a orchestr č. 1, H 226, klavírní výtah, Bärenreiter, Praha 2016 (Předmluva)
 • MARTINŮ, Bohuslav. Koncert pro housle a orchestr č. 2, H 293, klavírní výtah, Bärenreiter, Praha 2016 (Předmluva)

Aktivní účast na významných mezinárodních konferencích (výběr):

 • Raná tvorba Bohuslava Martinů v kontextu jejího vzniku, Praha 26. 5. 2000
 • Musique tchèque et la culture francaise, Sorbonne Paris 14.–16. 11. 2002
 • Bohuslav Martinů – Werk und Wirkung, Dresden 1.–2. 5. 2009
 • Kontinuita proměny. Bohuslav Martinů v dějinách hudby 20.století, Praha 29.–31. 5. 2009
 • Die Toccata – musikalisches Klaviergenre im Laufe der Geschichte und ihre Verwendung im
 • Werk von Bohuslav Martinů. Martinů Festtage, Basilej 17. 11.–1. 12. 2010Rozumím