Vědecké zaměření

  • Starší prvohory zejména ordovik, paleoekologie a tafonomie mořských bezobratlých živočichů, konularie, micro-ct – 3D zobrazení, terénní výzkum.

Vzdělání

  • 1994-1999 bakalářské a magisterské studium, Přírodovědecká fakulta UK, Praha
  • 1999-2004 postgraduální studium, Přírodovědecká fakulta UK, Praha         

Členství v profesních organizacích: 

  • Společnost Národního muzea – předseda Paleontologické sekce SNM

Seznam vybraných publikací:

Mikuláš R., Slavíčková J., 2002: Trilobites and minute ovoid pellets in a burrow (Ordovician, Llanvirnian, Czech Republic). Ichnos, 8, 3-4, 243-249.

Bruthansová J., 2003: Exuviation of selected Bohemian Ordovician trilobites. Special papers in Palaeontology, 70, 293-308.

Bruthansová J., Kraft P., 2003: Pellets independent of or associated with Bohemian Ordovician body fossils. Acta Palaeontologica Polonica, 48(3), 437-445.

Bruthansová J., Fatka O., Budil P., Král J., 2007: 230 Years of Trilobite Research in the Czech Republic. New York State Museum Bulletin, 507, 51-79.  

Bruthansová J., Van Iten H., 2020: Invertebrate epibionts on Ordovician conulariids from the Prague Basin (Czech Republic, Bohemia). Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 558 (2020), 1-16, 109963.

Heřmanová Z., Bruthansová J., Holcová K., Mikuláš R., Kočová Veselská M., Kočí T., Dudák J., Vohník M., 2020: Benefits and limits of x-ray micro-computed tomography for visualization of colonization and bioerosion of shelled organism. Palaeontologia Electronica, 23(2):a23.

Kraft P., Bruthansová J., Mikuláš R., 2020: Feeding traces related to shells from the Prague Basin, Czech Republic (Tremadocian to early Darriwilian, Ordovician). Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 537, 109399.

Zicha O., Bruthansová J., Kraft P., 2020: Epibionts on shells in the Šárka Formation: a sparsely occupied niche in the lower to middle Darriwilian (Oretanian, Ordovician) in the Prague Basin (Czech Republic). Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 550(2020),109401, 1-12.

Bruthansová J.,   Bruthans J., Van Iten H., Rak Š., Schweigstillová J., 2022: Monospecific mass associations of Anaconularia anomala (Cnidaria, Scyphozoa) from the Upper Ordovician of the Czech Republic: sedimentological and palaeobiological signifikance. Lethaia, 55, 2, 1-18.

Mikuláš R., Kočová Veselská M., Kočí T., Šamánek J., Jäger M., Heřmanová Z., Bruthansová J., 2022: Domichnial Borings in Serpulid Tube Walls: Prosperous Benthic Assemblages in the Cretaceous of France and the Czech Republic. Frontiers in Ecology and Evolution. 10.3389/fevo.2022.882450.

Holcová K., Vacek F., Čáp P., Bruthansová J., Slavík L., Mergl M., Kraft P., Kerkhoff M.L.H., Chadimová L., 2023: Microboring organisms – an overlooked Early-Mid Palaeozoic marine ecosystems: Case study from the Prague Basin (Czech Republic). Palaeoworld.

Kraft P., Linnemann U., Mergl M., Bruthansová J., Laibl L., Geye, G., 2023: Ordovician of the Bohemian Massif. Geological Society, London, Special Publications, 532.