Vědecké zaměření:

Kramářské tisky 17 .– 19. století

Vzdělání:

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy – obor historie, obhájení diplomové práce v roce 2004

Granty:

 • 2008 – 2011: Vytvoření otevřeného badatelského prostředí pro kramářské tisky (grant MK ČR, s Michalem Klackem)
 • 2012 – 2015: Provenio: Metodika výzkumu knižních proveniencí (grant MK ČR – NAKI, projekt KNM)
 • Od 2018 spolupráce na IP DKRVO NM – Kramářské tisky a jejich producenti v geografickém kontextu (Mgr. Matěj Měřička, Michal Klacek)

Muzejní práce – výstavy:

 • Poslyšte vlastenci píseň novou. Devatenácté století v kramářské písni. Červenec – prosinec 2006 v Kabinetu knižní kultury Knihovny Národního muzea (s Michalem Klackem)
 • Havíři, řekněte. Písně o hornících ze sbírek Knihovny Národního muzea. Leden – březen 2011 ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně (s Michalem Klackem)

Bibliografie:

 • Strašilová, Iva. Kramářské písně v Knihovně Národního muzea: Cíle a prostředky zpracování. In Krušinský Rostislav (ed.). Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska 2006. Sborník z 15. odborné konference, Olomouc, 22. – 23. listopadu 2006. Olomouc, Brno: Vědecká knihovna v Olomouci, Sdružení knihoven ČR Brno, s. 191-199. ISBN 978-80-7053-272-0 (VKOL), ISBN 978-80-86249-42-1 (SDRUK)
 • Bydžovská, Iva – Klacek, Michal. Jistý cihlář, rodič z Němec ... Kramářská píseň s motivem z Podblanicka. In Pod Blaníkem roč. 12 (34), 2008, č. 2, s. 18–21. ISSN 1213-1040
 • Bydžovská, Iva. Bibliografie kramářských tisků. In Kubíček, Jaromír (ed.). Sdružení knihoven České republiky: Rok 2008. Brno: Sdružení knihoven ČR, 2008, s. 27–32. ISBN 978-80-86249-45-2
 • Bydžovská, Iva. Internetová databáze kramářských tisků. In Krušinský, Rostislav (ed.). Problematika historických a vzácných knižních fondů 2008. Sborník z 17. odborné konference, Olomouc, 5.–6. listopadu 2008. Olomouc, Brno: Vědecká knihovna v Olomouci, Sdružení knihoven ČR Brno, 2009, s. 139–145. ISSBN978-80-7053-283-6 (VKOL), 978-80-86249-53-7 (SDRUK)
 • Bydžovská, Iva. Pohádkové a zázračné motivy v kramářských písních. In Kubíček, Jaromír (ed). Sdružení knihoven ČR: Rok 2009. Brno: Sdružení knihoven ČR, 2009, s. 24–30. ISBN 978-80-86249-50-6
 • Bydžovská, Iva. Mariánská poutní místa v kramářských tiscích. In Kubíček, Jaromír (ed.). Sdružení knihoven ČR: Rok 2010. Brno, Sdružení knihoven ČR, 2010, s. 44–50. ISBN 978-80-86249-57-5
 • Bydžovská, Iva. Mariánské poutní písně ze sbírek KNM. In Krušinský, Rostislav (ed.). Problematika historických a vzácných knižních fondů 2009. Sborník z 18. odborné konference, Olomouc, 14. – 15. října 2009. Olomouc, Brno: Vědecká knihovna v Olomouci, Sdružení knihoven ČR Brno, 2010, s. 107–118. ISBN 978-80-7053-285-0 (VKOL), 978-80-86249-58-2 (SDRUK)
 • Bydžovská, Iva. Popis katastrofy v kramářských tiscích. In Krušinský, Rostislav (ed.). Problematika historických a vzácných knižních fondů 2010. Sborník z 19. odborné konference, Olomouc, 20.–21. října 2010. Olomouc, Brno: Vědecká knihovna v Olomouci, Sdružení knihoven ČR Brno, 2011, s. 73–87. ISBN 978-80-7053-292-8 (VKOL), 978-80-86249-61-2 (SDRUK)
 • Bydžovská, Iva. Digitální knihovna kramářských tisků Špalíček. In Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie, roč. 56, 2011, č. 1–2, s. 35–38. ISSN 0036-5351
 • Bydžovská, Iva. Knížata, světci a vrazi: Osoby a osobnosti v kramářských tiscích Knihovny Národního muzea. In Kubíček, Jaromír (ed.); Prchalová, Lea (ed.). Sdružení knihoven ČR v roce 2010: Ročenka. Ostrava:Sdružení knihoven ČR, 2011, s. 19–25. ISBN 978-80-86249-60-5
 • Bydžovská, Iva – Klacek, Michal. Zvířecí motivy v kramářské písni. In Sborník Národního muzea v Praze. Řada C, Literární historie, roč. 57, 2012, č. 1–2, s. 44–52. ISSN 0036-5351
 • Bydžovská, Iva. Digitální knihovna kramářských tisků Špalíček. In Krušinský Rostislav (ed.). Problematika historických a vzácných knižních fondů. Sborník z 20. odborné konference, Olomouc, 20.–21. září 2011. Olomouc, Brno: Vědecká knihovna v Olomouci, Sdružení knihoven ČR Brno, 2012, s. 29-38. ISBN 978-80-7053-296-6 (VKOL), ISBN 978-80-86249-63-6 (SDRUK)
 • Bydžovská, Iva. Internetová knihovna kramářských tisků Špalíček. In Acta Ethnologica Danubiana: Ročenka Výskumného centra európskej etnologie, sv. 15, 2013, s. 161–170. ISBN 978-80-89249-69-5
 • Bydžovská, Iva. Mariánské poutní písně jako kramářský tisk. In Psalterium folia: zpravodaj pro duchovní hudbu, roč. 7, 2013, č. 3, s. 16–18. ISSN 1802-2774