Vědecké zaměření

 • Migrace ptáků, populační a hnízdní biologie

Vzdělání

 • Přírodovědecká fakulta UK, Institut aplikované ekologie ČZU

Předchozí působení

 • Institut aplikované ekologie ČZU (2000–2001)

Granty a projekty

 • Mechanismy stárnutí a senescence u volně žijích ptáků (GAČR)

Členství ve vědeckých organizacích

 • Česká společnost ornitologická
 • Český Ramsarský výbor

Pedagogická činnost

 • přednáška Avifauna Evropy, terénní cvičení ze zoologie (PřF UK)

Publikační činnost (výběr)

 • Storch D, Gaston KJ & Cepák J 2002: Pink landscapes: 1/f spectra of spatial environmental variability and bird community composition. Proceedings of the Royal Society B 269: 1791–1796.
 • Cepáková E, Šálek M, Cepák J & Albrecht T 2007: Breeding of Little Ringed Plovers Charadrius dubius in farmland: do nests in fields suffer from predation? Bird Study 54: 284–288.
 • Cepák J, Klvaňa P, Škopek J, Schröpfer L, Jelínek M, Hořák D, Formánek J & Zárybnický J 2008: Atlas migrace ptáků České republiky a Slovenska. Aventinum, Praha, 607 pp.
 • Adamík P, Hušek J & Cepák J 2009: Rapid decline of Common Cuckoo Cuculus canorus parasitism in Redbacked Shrikes Lanius collurio. Ardea 97: 17–22. DOI: 10.5253/078.097.0103
 • Laskemoen T, Albrecht T, Bonisoli-Alquati A, Cepák J, de Lope F, Hermosell IG, Johannessen LE, Kleven O, Marzal A, Mousseau TA, Moller AP, Robertson RJ,Rudolfsen G, Saino N, Vortman Y, Lifjeld JT 2013: Variation in sperm morphometry and sperm competition among barn swallow (Hirundo rustica) populations. Behavioral Ecology and Sociobiology 67: 301–309 (DOI: 10.1007/s00265-012-1450-0)
 • Hušek J, Adamík P, Albrecht T, Cepák J, Kania W, Mikolášková E, Tkadlec E & Stenseth NC 2013: Cyclicity and variability in prey dynamics strengthens predator numerical response: the effects of vole fluctuations on white stork productivity. Population Ecology 55: 363-375. DOI: 10.1007/s10144-013-0366-