Antonín Dvořák představuje pro českou kulturu zcela výjimečnou osobnost. Jako jednomu z mála českých umělců se mu podařilo získat světovou slávu již během života. Výstava Antonín Dvořák a sláva představuje mnohá ocenění, které skladatel během života posbíral. Připomenuto je i poslední rozloučení se skladatelem, které se stalo celospolečenskou událostí.

Po mnoha letech komponování v ústraní se zlomovým okamžikem ve Dvořákově kariéře stala premiéra hymnu Dědicové Bílé hory v roce 1873, kterým se ve svých 32 letech etabloval jako významný tvůrce české hudby. Dvořákův mimořádný hudební talent potvrdila také opakovaně získaná státní stipendia, která zlepšila jeho finanční situaci a umožnila mu intenzivněji se věnovat tvorbě. Jeho rostoucí popularita byla od té doby lemována úspěšnými premiérami jeho dalších děl, mnohými cenami a čestnými uznáními udílenými skladateli jako výraz hluboké úcty. Mezi nejdůležitější patřil Řád železné koruny III. třídy udělený císařem Františkem Josefem I. (1889), čestné doktoráty v Praze a Cambridgi (1891), čestný odznak pro vědu a umění Literis et Artibus od císaře Františka Josefa I. (1898) a udělení doživotního členství v Panské sněmovně vídeňské Říšské rady (1901). Originál řádu železné koruny III. třídy a odznaku Literis et Artibus je možné vidět ve výstavě Slavní čeští skladatelé v Historické budově Národního muzea.

Návštěvník si může prohlédnout originály některých významných diplomů, věnců nebo pohárů, které Dvořákovi udělovali české i zahraniční organizace. Vzpomenuto je také na poslední rozloučení se skladatelem, které proběhlo v Praze 5. května 1904. Vystavena je např. série fotografií pohřebního průvodu a zcela výjimečně také Mařatkovy posmrtné odlitky tváře a ruky skladatele pořízené v den Dvořákovy smrti. V souvislosti s Dvořákovou smrtí si je možné prohlédnout také originál krabičky na léky, které skladatel před smrtí užíval.

Fotoalbum

Antonín Dvořák spolu s Hanušem Wihanem a Ferdinandem Lachnerem na nádraží v Německém Brodě

Antonín Dvořák spolu s Hanušem Wihanem a Ferdinandem Lachnerem na nádraží v Německém Brodě

Antonín Dvořák v promočním taláru při udělení čestného doktorátu na univerzitě v Cambridge

Antonín Dvořák v promočním taláru při udělení čestného doktorátu na univerzitě v Cambridge

Titulní list cyklu Dvořákových  koncertních předeher s dedikací univerzitě v Cambridge

Titulní list cyklu Dvořákových koncertních předeher s dedikací univerzitě v Cambridge

Čestný diplom pražského Hlaholu pro Antonína Dvořáka

Čestný diplom pražského Hlaholu pro Antonína Dvořáka

Pozvánka k nejvyšší dvorní tabuli pro Antonína Dvořáka  v rámci jeho jmenování za člena Panské sněmovny, 1901

Pozvánka k nejvyšší dvorní tabuli pro Antonína Dvořáka v rámci jeho jmenování za člena Panské sněmovny, 1901

Fotografie z pohřebního průvodu Antonína Dvořáka (Praha, Karlovo náměstí)

Fotografie z pohřebního průvodu Antonína Dvořáka (Praha, Karlovo náměstí)

Fotografie z pohřebního průvodu Antonína Dvořáka (Praha, Karlovo náměstí)

Fotografie z pohřebního průvodu Antonína Dvořáka (Praha, Karlovo náměstí)

Posmrtný odlitek tváře Antonína Dvořáka, který sňal Josef Mařatka

Posmrtný odlitek tváře Antonína Dvořáka, který sňal Josef Mařatka

Posmrtný odlitek ruky Antonína Dvořáka, který sňal Josef Mařatka

Posmrtný odlitek ruky Antonína Dvořáka, který sňal Josef Mařatka