Pomník zbudoval hudební spolek Dalibor. Návrh pochází z roku 1889 a v roce 1894 bylo rozhodnuto založit pro Smetanův pomník sady. Smetanovy sady s rozlohou přes 3 hektary byly předány veřejnosti v roce 1901.

Dlouhá léta pořádaly hořické spolky dobročinné akce a skládaly peníze. Na návrh pomníku byla vypsána v květnu 1900 soutěž. Vyzváni byli sochaři Stanislav Sucharda, Mořic Černil, Václav Suchomel, Quido Kocian, Jaroslav Maixner a Josef Kulhánek. Porota doporučila návrh s heslem „Věrni sobě“.

V lednu 1901 byly sádrové modely v měřítku 1:8 vystaveny v měšťanské besedě v Hořicích. Práce na pomníku podle vítězného návrhu prof. Mořice Černila (1859–1933) provedlo žactvo zdejší sochařské a kamenické školy pod vedením učitele Josefa Krause a pod odborným dohledem autora. Základ pod pomník položil podnikatel staveb v Hořicích Václav Kleček. Práce na soše si vyžádala skoro 6500 hodin.

Historie pomníku je podrobně popsána ve Smetanově památníku, vydaném při slavnostním odhalení 2. června 1903 při příležitosti Výstavy českého severovýchodu a sjezdu České pěvecké a hudební župy. V čestném předsednictvu byli přítomni mimo jiné Antonín Dvořák, Josef Hlávka, Otakar Hostinský, Emanuel Chvála, Karel Kovařovic a Gustav Schmoranz. Slavnostní řeč pronesl ředitel Národního divadla F. A. Šubert.

Celková výška pískovcového pomníku je 3,5 metru. V roce 2022 proběhl kompletní restaurátorský zásah. Práci provedla akademická sochařka a restaurátorka MgA. Kateřina Čiháková Myšková.


Autorka textu: Jana Plecitá

Fotoalbum

Mořic Černil, autor vítězného návrhu

Mořic Černil, autor vítězného návrhu

Sádrový model 1:1, instalovaný ve Smetanových sadech v roce 1901

Sádrový model 1:1, instalovaný ve Smetanových sadech v roce 1901

Plakát slavnosti odhalení

Plakát slavnosti odhalení

Podrobný popis historie pomníku

Podrobný popis historie pomníku

Slavnostní řeč pronesl F. A. Šubert, ředitel Národního divadla

Slavnostní řeč pronesl F. A. Šubert, ředitel Národního divadla

Snímek z roku 1911

Snímek z roku 1911

Foto z roku 2015

Foto z roku 2015

Foto z roku 2022, stav po restaurování

Foto z roku 2022, stav po restaurování