Bedřich Smetana: Korespondence / Correspondence II (1863–1874)
Eds. Olga Mojžíšová – Milan Pospíšil – Jana Vojtěšková – Jiří K. Kroupa,
Praha: Národní muzeum & NDKSE, 2020.

Pozoruhodný dlouhodobý projekt, který si dal za cíl zveřejnit v kritické edici veškerou dnes známou korespondenci Bedřicha Smetany (1824–1884), pokračuje druhým svazkem. Poprvé se tak veřejnosti dostává do rukou soubor Smetanových dopisů z let 1863–1874 s podrobnými komentáři. Tento svazek zahrnuje léta Smetanových nejintenzivnějších a všestranných aktivit v pražském hudebním životě, jež definitivně ukončilo skladatelovo ohluchnutí na podzim roku 1874. Dopisy i bohaté komentáře k nim osvětlují mnohé okolnosti kulturního života v daném období, a zároveň dávají nahlédnout do soukromého života předního českého skladatele, klavíristy, dirigenta a pedagoga, ale i hudebního kritika, dramaturga a organizátora významných hudebních akcí. Kniha je doplněna abstrakty, obrazovou přílohou, bibliografií a podrobnými rejstříky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikace je k zakoupení ZDE.

Křest publikace byl odložen z důvodu nepříznivé pandemické situace. O jeho konání vás budeme s dostatečným předstihem informovat.