Zaměření:

 • Mineralogie, petrologie, popularizace geol. věd

Vzdělání:

 • Mgr. (1996) – Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta – mineralogie, geochemie, ložisková geologie
 • Kurzy z pedagogiky (NIDV 2016/2017) a muzejní propedeutiky (AMG 2018/2019)

Předchozí působení, mj.:

 • PřF UK Praha (1996–2003, asistent pro mineralogii)
 • OSVČ (redaktor knih, od 2004)
 • Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod (2010–2011 a 2018–2022, kurátor, výstavář)
 • Lektor kurzů pro krajské organizace dalšího vzdělávání učitelů (od 2016)
 • ZŠ Ledeč nad Sázavou (šk. rok 2022/2023, učitel Ch a Př)

Výstavy a muzejní práce:

 • Podíl na vybudování Muzea Světelska ve Světlé nad Sázavou
 • Kurátor sbírek v Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod
 • Tamtéž řada výstav na různá témata vč. geologie a mineralogie

Publikační činnost (výběr):

 • Mineralogie pro 1. ročník – krystalografie (VŠ skriptum 1999, 2021 Vodní zdroje Chrudim)
 • Úvod do systematické mineralogie (VŠ sktiptum 2004, 2021 Vodní zdroje Chrudim)
 • Geologie pro gymnázia (středoškolská učebnice, nakl. Fortuna 2014)
 • Výukové materiály pro semináře o geologii, horninách a nerostech pro učitele ZŠ a SŠ