Vědecké zaměření

 • faunistika, taxonomie a ekologie řádu chrostíci (Trichoptera)

Vzdělání

 • Přírodovědecká fakulta UK, specializace hydrobiologie (1981–1986), studijní pobyt v Entomologickém ústavu ČSAV (1987–1988) 

Výzkumné projekty (včetně zahraničních)

 • Rozšíření řádu Trichoptera v ČR s důrazem na chráněná území (národní parky, chráněné krajinné oblasti)
 • faunistický výzkum palearktických Trichopter (Střední Evropa, Balkán, Blízký východ)
 • taxonomický výzkum (Balkán, Blízký východ, Madagaskar). 

Pedagogická činnost

 • Přednáška chrostíci (Trichoptera) v rámci přednášek Biologie vodních živočichů (Katedra ekologie Přf UK) 

Účast na konferencích

 • 1st Conference on Faunistics and Zoogeography of European Trichoptera, 2.–4. 9. 2005, Luxembourg, Lucembursko (Chvojka P., Komzák P.: History and results of the research of caddisfly fauna in the Czech Republic)
 • 14. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti, 26.–30.6.2006, Nečtiny, Česká republika (Chvojka P.: Chrostíci (Trichoptera) mokřadů v důlním území Sokolovské pánve)

Členství ve vědeckých společnostech

 • Česká společnost entomologická (člen revizní komise)
 • Česká limnologická společnost

Publikační činnost (výběr)

 • Chvojka P. & Gibon F.-M. 2017: New species of Tinodes from Madagascar (Trichoptera, Psychomyiidae). Zootaxa 4318: 364–376.
 • Chvojka P., Špaček J., Komzák P. & Lukáš J. 2016: New faunistic records of Trichoptera from the Czech Republic and Slovakia. Klapalekiana 51: 43–46.
 • Vrba J., Bojková J., Chvojka P., Fott J., Kopáček J., Macek M., Nedbalová L., Papáček M., Rádková V., Sacherová V., Soldán T. & Šorf M. 2016: Constraints on the biological recovery of the Bohemian Forest lakes from acid stress. Freshwater Biology 61: 376–395.
 • Kolaříková K., Horecký J., Liška M., Jíchová M., TátosováJ., Lapšanská N., Hořická Z., Chvojka P., Beran L., Košel V., Matěna J., Čiamporová-Zaťovičová Z., Krno I., Bulánková E., Šporka F., Kment P. & Stuchlík E. 2014: Benthic macroinvertebrates along the Czech part of the Labe and lower section of the Vltava rivers from 1996–2005, with a particular focus on rare and alien species. Biologia 69: 508–521.
 • Ungermannová L., Kolaříková K., Stuchlík E., Senoo T., Horecký J., Kopáček J., Chvojka P., Tátosová J., Bitušík P. & Fjellheim A. 2014: Littoral macroinvertebrates of acidified lakes in the Bohemian Forest. Biologia 69: 1190–1201.
 • Soldán T., Bojková J., Vrba J., Bitušík P., Chvojka P., Papáček M., Peltanová J., Sychra J. & Tátosová J. 2012: Aquatic insects of the Bohemian Forest glacial lakes: Diversity, long-term changes, and influence of acidification. Silva Gabreta 18: 123–283.
 • Komzák P. & Chvojka P. 2011: Caddis flies (Trichoptera) of the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). Acta Musei Moraviae, Scientiae Biologicae (Brno) 96(2): in print.
 • Bojková J., Chvojka P. & Komzák P. 2011: Stoneflies (Plecoptera) of the Bílé Karpaty Protected Landscape Area and Biosphere Reserve (Czech Republic). Acta Musei Moraviae, Scientiae Biologicae (Brno) 96(2): in print. 
 • Lukáš J. & Chvojka P. 2011: New faunistic records of Trichoptera from Slovakia.Klapalekiana 47: 115–117.
 • Bojková J., Soldán T., Zahrádková S., Chvojka P. & Trýzna M. 2010: Ephemeroptera and Plecoptera of the Bohemian Switzerland National Park, Czech Republic: species diversity and taxocenoses of sandstone watercourses. Lauterbornia 70: 91–110.
 • Chvojka P., Komzák P. & Špaček J. 2009: New faunistic records of Trichoptera (Insecta) from the Czech Republic, III. Acta Musei Moraviae, Scientiae Biologicae(Brno) 94: 81–85. 
 • Chvojka P. & Komzák P. 2008: The history and present state of Trichoptera research in the Czech Republic. Ferrantia, Travaux scientifiques du Musée national d'histoire naturelle Luxembourg 55: 11–21.
 • Weaver J.S., III, Gibon F.-M. & Chvojka P. 2008: A new genus of Philorheithridae (Trichoptera) from Madagascar. Zootaxa 1825: 18–28.
 • Chvojka P. 2008: Chrostíci (Trichoptera) Jizerských hor a Frýdlantska (Trichoptera of the Jizerské hory Mts and Frýdlant region (northern Bohemia, Czech Republic)).Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy (Liberec) 26: 49–77. 
 • Szczęsny B. & Chvojka P. 2008: New data on caddis flies (Insecta: Trichoptera) of the Ukrainian Carpathians and adjoining territories. Proceedings of the State Natural History Museum (Lviv) 24: 153–166.
 • Chvojka P. 2006: Contribution to the knowledge of the caddisfly fauna (Trichoptera) of Iran: description of new species and new distributional data. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 46: 245–255.
 • Chvojka P. & Komzák P. 2006: Chrostíci (Trichoptera) CHKO Kokořínsko (Trichoptera of Kokořínsko Protected Landscape Area). Bohemia centralis (Praha) 27: 355–363.
 • Horecký J., Stuchlík E., Chvojka P., Hardekopf D.W., Mihaljevič M. & Špaček J. 2006: Macroinvertebrate Community and Chemistry of the Most Atmospherically Acidified Streams in the Czech Republic. Water, Air, & Soil Pollution 173: 261–272.
 • Chvojka P., Novák K. & Sedlák E. 2005: Trichoptera (chrostíci). Pp. 168–171. In: Farkač J., Král D., & Škorpík M. (eds): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. / Red List of Threatened Species in the Czech Republic. Invertebrates. 760 pp. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha.
 • Komzák P. & Chvojka P. 2005: New faunistic records of Trichoptera (Insecta) from the Czech Republic, II. Časopis Národního muzea, Řada přírodovědná [J. Nat. Mus., Nat. Hist. Ser.] 174: 65–66.
 • Macek J., Chvojka P. & Ježek, J. 2005: 10 let entomologického výzkumu v CHKO Orlické hory (1994–2004) [A decade of entomological surveys in the Orlické horyProtected Landscape Area (1994–2004)]. Panorama, Z přírody, historie a současnosti Orlických hor a podhůří (Dobré) 13: 105–112.
 • Czachorowski S., Visinskiene G., Uherkovich Á., Chvojka P., Kalnins M., Moroz M., Neu P., Pitsch T., Ivanov V.D., Goduńko R. & Ujvárosi L. 2004: Europejskie ostoje entomofauny - chruściki (Trichoptera) obszarów chronionych Europy Środkowej i Wschodniej (European refuges of entomofauna - caddisflies (Trichoptera) in protected areas in Central and Eastern Europe). Wiadomości entomologiczne 23, Suplement 2: 57–65.
 • Chvojka P. 2003: Description of two new species of the Leptonema occidentale group (Insecta: Trichoptera: Hydropsychidae) from Madagascar. Časopis Národního muzea, Řada přírodovědná [J. Nat. Mus., Nat. Hist. Ser.] 172: 45–50.
 • Chvojka P. 2002: Chrostíci (Trichoptera, Insecta) Národního parku Muránska planina: Současný stav znalostí (Caddisflies (Trichoptera, Insecta) of the Muránska planina National Park (Central Slovakia): Present state of knowledge). Výskum a Ochrana Prírody Muránskej Planiny (Revúca) 3: 125–127.
 • Horecký J., Stuchlík E., Chvojka P., Bitušík P., Liška M., Pšenáková P. & Špaček J. 2002: Effects of acid atmospheric deposition on chemistry and benthic macroinvertebrates of forest streams in the Brdy Mts (Czech Republic). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 66: 189–203.
 • Chvojka P. & Novák K. 2001: Additions and corrections to the checklist of Trichoptera (Insecta) from the Czech and Slovak Republics. Acta Musei Nationalis Pragae, Series B, Historia Naturalis 56[2000]: 103–120.