Specializace:

 • doba železná, doba římská, provinciální archeologie, antické a prehistorické sklo

Výzkumné projekty:

 • 2010: Systematická povrchová prospekce v oblasti Šerabáddarji v jižním Uzbekistánu za použití nedestruktivních metod a aplikace ArcGIS (Vnitřní grant FF UK: 261107)
 • 2014–2017: Archeologický výzkum římské lokality Jurta – Strojno, Bulharsko. Výzkum římského osídlení v provincii Thrákie, Bulharsko. Zpracování kovových a skleněných nálezů (GA UK 2086214)
 • Archeologie regionálních centrálních míst – hradiště Minice, průzkum pravěkého skla ze sbírek Národního muzea, halštatské knížecí hroby ze sbírek NM (DKRVO 2019–2023)
 • 2020–2022: Danube’s Archaeological eLandscapes (projekt Interreg)
 • 2021–2022: Problematika identifikace elit v sídlištní struktuře doby římské na Nymbursku (Interní grant Národního muzea)

Výstavy:

 • 2018–2020: výstava Keltové (Národní muzeum) – hlavní autor
 • 2014–2015: Smrt (Národní muzeum)
 • 2018 – dosud: spoluautorka výstavy: Nevěsty z jiných světů. Cizinky v nás

Jiná činnost:

 • popularizace a práce s veřejností: prezentace archeologického kulturního dědictví širší veřejnosti, práce pro projekt Archeologie na dosah
 • externí přednášející na FF UK, Ústav klasické archeologie – předmět „Antické Černomoří“ (od 2016)
 • terénní povrchová prospekce vybraných lokalit ve středních Čechách.

Bibliografie:

 • Čisťakova, V. 2014: Development of the rural settlement in Moesia Inferior in the context of frontier area: introduction to the issue. Studia Hercynia 18 (1–2), 89–116.
 • Tušlová, P.  – Weissova, B. – Bakardzhiev, S. – Cistakova, V. – Frecer, R. – Hermankova, P., 2016: The Stroyno Archaeological Project, Report on the Season 2015. Studia Hercynia 19 (1–2), 243–261.
 • Beneš, Z. – Čisťakova, V. 2016: Objekty ze starší doby železné z Chotýše, okr. Kolín, a spirálovité záušnice „skytského“ původu ve střední a východní Evropě. In: …tenkrát na východě… Sborník k 80. narozeninám Víta Vokolka. Praehistorica XXXIII/1–2, 31–53.
 • Čisťakova, V. 2017: Metal and Glass Small Finds from Yurta Stroyno, Season 2016: Selected Finds. Studia Hercynia 21 (2), 113–120.
 • Čisťakova, V. 2018: Starší doba železná – doba halštatská. In: Militký, J. – Kysela, J. – Tisucká, M.: Keltové. Čechy v 8. až 1. století před Kristem. Praha: Národní muzeum, 2018, 27–34. 
 • Čisťakova, V. – Chytráček, M. 2018: Knížecí pohřby. In: Militký, J. – Kysela, J. – Tisucká, M.: Keltové. Čechy v 8. až 1. století před Kristem. Praha: Národní muzeum, 35–47.
 • Čisťakova, V. – Chytráček, M. 2018: Hradiště. In: Militký, J. – Kysela, J. – Tisucká, M.: Keltové. Čechy v 8. až 1. století před Kristem. Praha: Národní muzeum, 48–63.
 • Čisťakova, V. 2018: Textilní výroba. In: Militký, J. – Kysela, J. – Tisucká, M.: Keltové. Čechy v 8. až 1. století před Kristem. Praha: Národní muzeum, 242–254.
 • Čisťakova, V. – Zlámalová Cílová, Z. 2018: Roman Glass Finds from Yurta-Stroyno. A Preliminary Report. Bulletin of the National archaeological institute 44, 343–354. 
 • Čisťakova, V. – Tušlová, T. – Slabina, M. 2020: The Minice Hillfort and its Hinterland. Putting the Archaeological Data Together. Studia Hercynia XXIV/2, 9–38.
 • Čisťakova, V. – Beneš, Z. (in print): Gold-plated pins of the Great Migration Period in Bohemia.