Vědecké zaměření:

 • Palynologie – paleobotanika kenozoika a křídy

Vzdělání:

 • Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, obor: Geologie

Předchozí působení:

 • 2001– 2003: Česká geologická služba, Útvar informatiky, Odbor informačních systémů (programátor; správce databáze významných geologických lokalit)
 • 2002–2012: Geologický ústav AV ČR. v. v. i., Laboratoř paleobiologie a paleoekologie (postdoktorand)
 • 2010–2012: University of Birmingham, UK (vědecký pracovník)
 • od 2012: Národní muzeum (2012–2013: vědecký tajemník, 2013–2015 ředitelka Přírodovědeckého muzea, nyní paleontologické oddělení – vědecký pracovník)
 • od 2016: Geologický ústav AVČR. v. v. i., Oddělení paleobiologie a paleoekologie (vědecký pracovník)

Výstavy:

 • Muzeum od sklepa po půdu (2021; spoluautorka)
 • Nové expozice Národního muzea: Okna do pravěku (2021; spoluautorka paleobotanických částí)
 • 2×100 (2018; spoluautorka)
 • Pohlednice z našich karbonských pralesů (2006; spoluautorka)

Granty a projekty:

 • GA20-06134S: Paleoprostředí prvních angiosperm během střední křídy, případová studie na materiálu z Iberského poloostrova a střední Evropy (2020–2022; hl. řešitel: Kvaček J., spoluřešitel: Dašková J.)
 • Marie Curie Fellowship: Paleocene-Eocene Plant Extinction / University of Birmingham, 2010–2012, (Intra-European Fellowships (IEF), Call: FP7-PEOPLE-2009-IEFPEX)
 • IAA304070701: Výzkum květů a květenství křídových rostlin a jejich pylů (2007–2010; hl. řešitel: Kvaček J., spoluřešitel: Dašková J.)
 • IAA3013306: Paleoekologický model souslojí Dolu Jan Šverma ve nitrosudetské pánvi (lampertické vrstvy, langsett) (2003–2005); hl. řešitel: Dašková J., spoluřešitel: Libertín M., Šimůnek, Z., Pšenička J., Opluštil S.)

Ostatní aktivity:

 • od 2018: členka Akademického sněmu AV ČR
 • od 2017: vedoucí redaktorka časopisu Journal of the National Museum Prague Natural History Series
 • 2017–2022: člen Ediční rady Národního muzea (2017–2022)
 • 2016–2021: členka Vědecké rady Národního muzea
 • od 2016: členka redakční rady časopisu Fossil Imprint
 • 2008–2016: Councillor of the OCSP (Organization of Czech and Slovak palynologists, member since 2002) in IFPS (The International Federation of Palynological Societies
 • od 2019: členka zkušební komise pro státní závěrečné a doktorské zkoušky Přírodovědecké fakulty UK
 • posudky pro Grantovou agenturu Univerzity Karlovy; oponování Bc., Mgr. a habilitačních prací; recenzní činnost; přednášková činnost pro VŠ, VOŠ, SŠ
 • popularizace (přednášky, akce pro veřejnost)
 • spoluorganizování mezinárodních vědeckých konferencí (2018: 19th Czech-Slovak-Polish Palaeontological Conference; 2017: International Sympozium Zlatko Kvaček – on the occasion of his 80th year; 2007: Palaeobotany – contribution to the evolution of plants and vegetation; 2006: CIMP General Meeting, Palaeozoic palynology in space and time; 2006: 7th European Palaeobotany-Palynology Conference)

Odborné publikace:

 • více než 40 odborných publikací (včetně monografií a editor. sborníků)