Vědecké zaměření:

 • Palynologie – paleobotanika kenozoika a křídy

Vzdělání:

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze:

 • bakalářský stupeň: 1994–1998
 • magisterský stupeň: 1998–2000
 • doktorský stupeň: 2000–2008

Předchozí působení:

 • 2001– 2003: Česká geologická služba, Útvar informatiky, Odbor informačních systémů (programátor; správce databáze významných geologických lokalit)
 • 2002–2012: Geologický ústav AVČR. v.v.i., Laboratoř paleobiologie a paleoekologie (paleontolog, postdoktorand)
 • 2010–2012: University of Birmingham, UK (vědecký pracovník)
 • 2012–2015: Národní muzeum
 • 2012–2013 vědecký tajemník
 • 2013–2015 ředitelka Přírodovědeckého muzea 2015 dosud vědecký pracovník, Paleontologické oddělení
 • 2016 dosud: Geologický ústav AVČR. v.v.i., Oddělení paleobiologie a paleoekologie (vědecký pracovník – V5, paleontolog)

Granty a projekty:

 • IAA --- – Výzkum květů a květenství křídových rostlin a jejich pylů Marie Curie Fellowship: Paleocene-Eocene Plant Extinction / University of Birmingham, 2010–2012, (Intra-European Fellowships (IEF), Call: FP7-PEOPLE-2009-IEFPEX)

Výstavy a muzejní práce:

 • Archa Noemova – NM (2015) (org. práce)
 • Smrt – NM (2015) (org. práce)
 • Jak se bude jmenovat? – NM(2015) (org. práce)
 • Pohlednice z našich karbonských pralesů (2006), 2×100 (2018) (spoluautor)

Členství ve vědeckých organizacích:

 • Councillor of the OCSP (Organization of Czech and Slovak palynologists, member since 2002) in IFPS (The International Federation of Palynological Societies); 2008–2016

Pedagogická činnost:

 • Mikropaleontologie – Pedagogická fakulta UK, Praha
 • garant přednášky (2005) Palynologie – přednáška pro PřF UK

Aktivní účast na významných mezinárodních konferencích (výběr):

 • 10th European Palaeobotany and palynology konference, University College Dublin, Ireland – 2018

Ostatní odborné aktivity:

 • členka redakční rady Fossil Imprint (od r. 2016)
 • vedoucí redaktorka časopisu: Journal of the National Museum Prague Natural History Series (od r. 2017)
 • posudky pro Grantovou agenturu UK
 • oponování Bc., Mgr. a habilit. prací
 • organizování mezinárodních vědeckých konferencí
 • popularizace