Vědecké zaměření

 • zoologie bezobratlých, arachnologie

Vzdělání / Education

 • 2008–2013: doktorské studium na katedře zoologie PřF UK v Praze, zaměření Zoologie bezobratlých. PhD. study – Zoology of Invertebrates.
 • 2006–2008: navazující magisterské studium na katedře zoologie PřF UK v Praze, obor Zoologie. MSc. study – Zoology.
 • 2003–2006: bakalářské studium na PřF UK v Praze, obor Bakalářská biologie odborná. BSc. study – Biology.

Výzkumné projekty a granty (včetně zahraničních)

 • Studium etologie, karyologie, taxonomie, morfologie a mikroanatomie (histologie) vybraných pavoukovců. Ethology, karyology, taxonomy, morphology, and microanatomy (histology) of arachnids.
 • Monitorovací studie fauny bezobratlých na sanovaných a rekultivovaných plochách Velkolomu Čertovy schody. Monitoring of Invertebrates on reclamations of the Čertovy schody limestone quarry.
 • VaV 2011/04/IG-PM: Revize a muzejní zpracování části arachnologické sbírky – čeledi Linyphiidae. (2011–2012)
 • GA UK 109110: Dynamika snovacího aparátu slíďáků (Araneae: Lycosidae) v průběhu jejich životního cyklu. Study on dynamics of the wolf spider’s spinning apparatus during the life cycle (Araneae: Lycosidae). (2010–2012)
 • GA UK 140907: Srovnání životních projevů dvou druhů pavouků Tricca lutetiana a Arctosa lamperti (Araneae: Lycosidae) s nejasným taxonomickým postavením. Comparation of the life histories of two species of spiders Tricca lutetiana and Arctosa lamperti (Araneae: Lycosidae) with a doubtful taxonomical position. (2007–2009)

Pedagogická činnost

 • Výuka na katedře zoologie PřF UK v Praze (Fauna České republiky a Slovenska, Arachnologie, Speciální zoologie bezobratlých). Charles University in Prague (Fauna of the Czech Republic, Arachnology, Specialized invertebrate zoology)

Členství ve vědeckých organizacích

 • Česká arachnologická společnost (Czech Arachnological Society), British Arachnological Society, European Arachnological Society

Publikační činnost (výběr)

 • ALBÍN A., AISENBERG A., SIMÓ, M. & DOLEJŠ P. 2018: Sexual dimorphism in the spinning apparatus of Allocosa senex (Araneae: Lycosidae), a wolf spider with a reversal in typical sex roles. Journal of Arachnology 46 (2): 207–213. PDF
 • ZAMANI A., MIRSHAMASI O., DOLEJŠ P., MARUSIK Y. M., ESYUNIN S. L., HULA V. & PONEL P. 2017: New data on the spider fauna of Iran (Arachnida: Araneae), Part IV. Acta Arachnologica 66 (2): 55–71. doi: 10.2476/asjaa.66.55. PDF
 • DOLEJŠ P. & RÜCKL K. 2017: Two rare spider species (Araneae: Araneidae, Theridiidae) found in the Šumava Mts. Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series186: 85–92. doi: 10.2478/jzh-2018-0004. PDF
 • SUBCHEV M., DOLEJŠ P. & KILMAJEROVA V. 2017: Branchiobdellida (Annelida: Clitellata) from collections of the National Museum (Prague) and recent samples from Slovakia, with a synopsis of branchiobdellidans from Czechia, Slovakia, and Bosnia and Herzegovina. Acta zoologica bulgarica 69 (4): 2017: 467–476. PDF
 • KOCOUREK P., TAJOVSKÝ K. & DOLEJŠ P. 2017b: New species of millipedes occurring in the Czech Republic: species discovered in the period 2003–2017. Schubartiana 6: 27–30. PDF
 • UYAR Z. & DOLEJŠ P. 2017: New records and notes on some spiders (Araneae: Lycosidae, Salticidae, Theridiidae) from Turkey. Entomological News 127 (1): 51–63. doi: 10.3157/021.127.0107. PDF
 • KOCOUREK P., TAJOVSKÝ K. & DOLEJŠ P. 2017: Mnohonožky České republiky. Příručka pro určování našich druhů. Český svaz ochránců přírody Vlašim, 256 pp., ISBN: 978-80-87964-09-5. 
 • TAKASUKA K., KORENKO S., KYSILKOVÁ K., ŠTEFÁNIK M., ČERNECKÁ Ľ., MIHÁL I., DOLEJŠ P. & HOLÝ K. 2017: Host utilization of koinobiont spider-ectoparasitoids (Ichneumonidae, Ephialtini, Polysphincta genus-group) associated with Cyclosa spp. (Araneae, Araneidae) across the Palaearctic. Zoologischer Anzeiger 267: 8–14. doi: 10.1016/j.jcz.2017.01.001. PDF
 • DOLEJŠ P. & KŮRKA A. 2016: Pavoukovci Ještědského hřbetu (severní Čechy). Arachnids of the Ještědský hřbet Ridge (northern Bohemia). Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy 34: 53–78.
 • KOCOUREK P. & DOLEJŠ P. 2016: Catalogue of millipedes (Diplopoda) in Miller’s collection (Department of Zoology, National Museum, Prague, Czechia). Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series 185 (4): 25–31. PDF
 • MARTÍNEZ-MUÑOZ C. A., DOLEJŠ P. & KRONMÜLLER C. 2016: On the true identity of Scolopendra aztecorum Verhoeff, 1934 (Chilopoda: Scolopendromorpha: Scolopendridae). Ecologica Montenegrina 7: 405–413. PDF
 • DOLEJŠ P. 2016b: Co všechno víme o nohatkách? (What do we know about sea spiders?). Živa 64 (3): 129–131. PDF
 • KUBCOVÁ L. & DOLEJŠ P. 2016: In memoriam Prof. RNDr. Jan Buchar, DrSc. (1932–2015). Arachnologische Mitteilungen 51: iv–xi. PDF
 • DOLEJŠ P. 2016a: A collection of sea spiders (Pycnogonida: Pantopoda) in the National Museum, Prague (Czech Republic). Arachnologische Mitteilungen 51: 12–15, doi: 10.5431/aramit5103 PDF
 • DOLEJŠ P. & RŮŽIČKA V. 2015: Hypselistes paludicola is a junior synonym of Trichopternoides thorelli (Araneae: Linyphiidae). Arachnologische Mitteilungen 50: 19–21, doi: 10.5431/aramit5003 PDF
 • DOLEJŠ P. 2015: Recenze – Antonín Kůrka, Milan Řezáč, Rudolf Macek a Jan Dolanský: Pavouci České republiky. Živa 63 (4): LXXIV. PDF
 • DOLEJŠ P. & VAŇOUSOVÁ K. 2015: A collection of horseshoe crabs (Chelicerata: Xiphosura) in the National Museum, Prague (Czech Republic) and a review of their immunological importance. Arachnologische Mitteilungen 49: 1–9, doi: 10.5431/aramit4901 PDF
 • DOLEJŠ P. 2015: Type specimens of centipedes (Myriapoda, Chilopoda) in the National Museum, Prague (Czech Republic). ZooKeys 510: 5–14, doi: 10.3897/zookeys.510.8636 PDF
 • DOLEJŠ P., BUCHAR J., KUBCOVÁ L. & SMRŽ J. 2014: Developmental changes in the spinning apparatus over the life cycle wolf spiders (Araneae: Lycosidae). Invertebrate Biology133 (3): 281–297, doi: 10.1111/ivb.12055 PDF
 • DOLEJŠ P. 2014: Ze života slíďáka lesostepního – vzácného, nebo málokdy pozorovaného? (From a life of Arctosa lutetiana – a rare or rarely observed spider?). Živa 62 (3): 127–129. PDF
 • MLÍKOVSKÝ J., BENDA P., DOLEJŠ P., MORAVEC J. & ŠANDA R. 2013: Jirušův odkaz a zoologické sbírky Národního muzea v Praze (Jiruš’s bequest and zoological collections of the National Museum in Prague). Sborník Národního muzea v Praze, Řada A – Historie 67 (3–4): 47–52. PDF
 • DOLEJŠ P. 2013: Do really all wolf spiders carry spiderlings on their opisthosomas? The case of Hygrolycosa rubrofasciata (Araneae: Lycosidae). Arachnologische Mitteilungen 45: 30–35, doi: 10.5431/aramit4507 PDF
 • DOLEJŠ P. & KŮRKA A. 2013: Catalogue of spiders (Araneae) in Miller’s collection (Department of Zoology, National Museum). Part X: Linyphiidae, genera A–M, from Czechia and Slovakia. Journal of the National Museum, Natural History Series 182 (1): 1–27. PDF
 • MLÍKOVSKÝ J., MORAVEC J., BENDA P., DOLEJŠ P., ŠANDA R., ANDĚRA M. & HLAVÁČ J. 2012: Stěhování zoologických sbírek Národního muzea z Historické budovy na Václavském náměstí do depozitářů v Horních Počernicích (Moving the zoology collections of the National Museum from the old building on Wenceslas Square to the depositories in Horní Počernice). Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce Suppl.: 62–70. PDF
 • DOLEJŠ P. 2012: Type specimens of gordioids (Nematoida: Nematomorpha) in the National Museum, Prague. Journal of the National Museum, Natural History Series 181 (4): 21–25. PDF
 • DOLEJŠ P., KUBCOVÁ L. & J. BUCHAR 2012: Reproduction of Arctosa alpigena lamperti(Araneae: Lycosidae) – where, when, how, and how long? Invertebrate Reproduction & Development 56 (1): 72–78, doi:10.1080/07924259.2011.617072 PDF
 • KŮRKA A. & P. DOLEJŠ 2011: Pavouci kavylové stepi u Brozan v dolním Poohří (severní Čechy). Spiders of the feather-grass steppe near Brozany in the lower Ohře river basin (northern Bohemia). Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy, Liberec 29: 137–148. PDF
 • DOLEJŠ P., KOŘÍNKOVÁ T., MUSILOVÁ J., OPATOVÁ V., KUBCOVÁ L., BUCHAR J. & J. KRÁL, 2011: Karyotypes of central European spiders of the genera Arctosa, Tricca, and Xerolycosa (Araneae: Lycosidae). European Journal of Entomology 108 (1): 1–16. PDF
 • DOLEJŠ P., KUBCOVÁ L. & J. BUCHAR, 2010: Courtship, mating and cocoon maintenance of Tricca lutetiana (Araneae, Lycosidae). Journal of Arachnology 38 (3): 504–510, doi:10.1636/Hi09-29.1 PDF
 • DOLEJŠ P., KUBCOVÁ L. & J. BUCHAR, 2008: Subterrestrial life of Arctosa lutetiana(Araneae, Lycosidae). Journal of Arachnology 36 (1): 202–203, doi: 10.1636/St07-33SC.1 PDF

Aktivní účast na významných mezinárodních konferencích (výběr)

 • 31th European Congress of Arachnology, 2018, Vác, Hungary
 • 30th European Congress of Arachnology, 2017, Nottingham, UK
 • 17th International Congress of Myriapodology, 2017, Krabi, Thailand
 • 20th International Congress of Arachnology, 2016, Golden, Colorado
 • 29th European Congress of Arachnology, 2015, Brno, Czech Republic
 • 28th European Congress of Arachnology, 2014, Torino, Italy
 • 19th International Congress of Arachnology, 2013, Kenting National Park, Taiwan

Ostatní odborné aktivity

 • koeditor odborného časopisu Arachnologische Mitteilungen