Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 2023, 63, 2

Novinka
Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 2023, 63, 2

Časopis Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae byl založen v roce 1923. Uveřejňuje entomologické práce v angličtině se zaměřením na taxonomii, morfologii a fylogenetické studie, katalogy, ucelené faunistické práce nadregionálního významu, krátké zprávy a knižní recenze. Příspěvky jsou recenzovány dvěma recenzenty. Vychází dvakrát ročně (od roku 2008). Časopis je citován v Biological Abstracts, EBSCO, Entomology Abstracts, SCOPUS, Zoological Record, Scientific Citation Index Expanded, Web of Science.

ISSN 0374-1036 (print), 1804-6487 (online)
Vedoucí redaktor/ka Petr Kment
Poslední 4 kusy
590
526,79 Kč bez DPH
ks