Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 2012, 52, sppl1

Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 2012, 52, sppl1

Časopis Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae byl založen v roce 1923. Uveřejňuje entomologické práce v angličtině se zaměřením na taxonomii, morfologii a fylogenetické studie, katalogy, ucelené faunistické práce nadregionálního významu, krátké zprávy a knižní recenze. Příspěvky jsou recenzovány dvěma recenzenty. Vychází dvakrát ročně (od roku 2008). Časopis je citován v Biological Abstracts, EBSCO, Entomology Abstracts, SCOPUS, Zoological Record, Scientific Citation Index Expanded, Web of Science.
 

ISSN 0374-1036 (print), 1804-6487 (online)
Vedoucí redaktor/ka Petr Kment

 

Skladem 10 kusů
400
357,14 Kč bez DPH
ks