Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum 2012, 57, 4

Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum 2012, 57, 4

Acta Musei Nationalis Pragae – Historia litterarum byla založena v roce 1956 jako Sborník Národního muzea v Praze, řada C – literární historie (= Acta Musei Nationalis Pragae, series C – Historia litterarum. ISSN 0036-5351, do ročníku 61/2016 včetně). Časopis uveřejňuje původní vědecké práce z oborů knižní kultury, knihovědy a literární historie.

ISSN 0036-5351
Vedoucí redaktor/ka PhDr. Jaroslava Kašparová, Ph.D.

 

Skladem
160
145,45 Kč bez DPH
ks