Annals of the Náprstek Museum 2023, 44, 1

Annals of the Náprstek Museum 2023, 44, 1

Annals of the Náprstek Museum je recenzované odborné periodikum vydávané Národním muzeem, ve kterém jsou publikovány výsledky vědeckého bádání z oborů antropologie, etnografie, etnologie, material culture studies, archeologie, historie a muzeologie, které jsou tematicky zaměřeny na materiální a duchovní kulturu a sociální vztahy v mimoevropských kulturách. Zvláštní pozornost je věnována tématům, která jsou blízká nebo se přímo týkají sbírek Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur. Uveřejňovány jsou tedy i texty věnující se dějinám Náprstkova muzea a tématům spojeným s jeho zakladatelem Vojtou Náprstkem, jeho rodinou a přáteli. Časopis obsahuje odborné studie a další druhy textů v několika světových jazycích, vedle angličtiny také v němčině francouzštině a španělštině. Annals of the Náprstek Museum v současnosti vychází dvakrát ročně v tisku a online; publikace není pro autory nijak zpoplatněna; veškerý obsah časopisu je volně přístupný. Annals of the Náprstek Museum jsou zařazeny do databází Scopus, ERIH PLUS a EBSCO s fulltextovým vyhledáváním ve skupině „Central & Eastern European Academic Source (CEEAS)“.

ISSN 0231-844X (print), 2533-5685 (online)
Vedoucí redaktor/ka Honzl Jiří
Poslední 3 kusy
200
178,57 Kč bez DPH
ks