Annals of the Náprstek Museum 2021, 42, 1

Annals of the Náprstek Museum 2021, 42, 1

Annals of the Náprstek Museum je odborný recenzovaný časopis vydávaný Národním muzeem, kde jsou publikovány výsledky vědeckého bádání z oboru etnologie, archeologie, historie, které ještě nebyly zveřejněny a které jsou tematicky zaměřeny na oblast materiální a duchovní kultury a sociálních vztahů v mimoevropských kulturách. Od roku 1962, kdy byl založen, vycházel jednou ročně, od roku 2013 vychází dvakrát ročně. Každé číslo je strukturováno do pěti oddílů: Studie, Materialia, Zprávy z výzkumu, Recenze a anotace, Nekrology. Časopis je zařazen do databáze EBSCO s fulltextovým vyhledáváním ve skupině Central & Eastern European Academic Source (CEEAS) a do databáze ERIH PLUS.
 

ISSN 0231-844X (print), 2533-5685 (online)
Vedoucí redaktor/ka Honzl Jiří

 

Skladem
150
133,93 Kč bez DPH
ks