Časopis Národního muzea. Řada historická 2011, 180, 1-2

Časopis Národního muzea. Řada historická 2011, 180, 1-2

Časopis vychází od roku 1827. U jeho založení stál František Palacký. V současnosti profil časopisu ovlivňuje oborová skladba Historického muzea Národního muzea (obory: archeologie, numismatika, teatrologie, historie, národopis, dějiny umění a příbuzné discipliny). Časopis je dále otevřen kvalitním příspěvkům, jež jsou materiálově založeny na sbírkách Národního muzea, ale nevyhýbá se ani dalším příspěvkům, jejichž kvalita je na příslušné profesionální úrovni. Časopis Národního muzea vychází 2 x ročně vždy jako dvojčíslo a nabízí zájemcům o mezioborově koncipované české dějiny, šířeji českou minulost, původní fundované články. Ty jsou doplněny materiálovými statěmi, stejně jako zprávami a recenzemi. Časopis splňuje nejvyšší nároky soudobých historických věd. Je zahrnut v databázích ERIH PLUS a EBSCO. Recenzní řízení Texty zaslané redakci posuzují dva nezávislí odborníci na danou problematiku v oboustranně anonymním peer review řízení.

 

 

ISSN 1214-0627
Vedoucí redaktor/ka Klára Woitschová

 

 

Skladem 8 kusů
160
142,86 Kč bez DPH
ks