Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis 2019, 75, 1

Fossil Imprint / Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis 2019, 75, 1

Fossil Imprint (dříve Acta Musei Nationalis Pragae, Series B – Historia Naturalis) je mezinárodní, volně přístupný časopis publikující původní vědecká sdělení a souhrnné studie z oblasti paleontologie a příbuzných disciplín, jako např. paleoantropologie, biostratigrafie, palynologie, archeobotaniky či archeozoologie. Publikuje práce o všech fosilních skupinách, včetně rostlin, bezobratlých, obratlovců, mikrofosílií a fosilních stop se zvláštním důrazem na terestrickou a post-paleozoickou marinní biotu. Nabízí možnost publikování sborníků z mezinárodních konferencí a specializovaných tematických čísel. Cílem časopisu je šířit výsledky vědeckého poznání bez omezení a umožnit k nim tak přístup každému zaujatému zájemci. Každý článek obsahuje informaci o datu přijetí (Received), akceptování (Accepted) a publikování (Issued). Posledně uvedené datum (Issued) je datem, kdy byl článek publikován na stránkách časopisu (fi.nm.cz) a to v konečné a neměnné formě.

 

 

ISSN 2533-4050 (tisk), 2533-4069 (online)
Vedoucí redaktor/ka Kvaček Jiří

 

 

Skladem 9 kusů
160
142,86 Kč bez DPH
ks