Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series 2012, 181, 1

Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series 2012, 181, 1

Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series je recenzovaný odborný časopis vycházející od roku 1827. Řídí se pravidly publikační etiky vypracovanými Committee on Publication Ethics (http://publicationethics.org). Je zahrnut v databázi EBSCO.

ISSN 1802-6842 (print), 1802-6850 (electronic)
Vedoucí redaktor/ka Dašková, Ph.D. (Národní muzeum; Geol. ústav AV ČR, v.v.i.) RNDr. Jiřina

 

Skladem 6 kusů
50
45,45 Kč bez DPH
ks