Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series 2020, 189, 1

Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series 2020, 189, 1

Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series je recenzovaný odborný časopis vycházející od roku 1827. Řídí se pravidly publikační etiky vypracovanými Committee on Publication Ethics (http://publicationethics.org). Je zahrnut v databázi EBSCO.

ISSN 1802-6842 (print), 1802-6850 (electronic)
Vedoucí redaktor/ka RNDr. Jiřina Dašková, Ph.D. (Národní muzeum; Geol. ústav AV ČR, v.v.i.) 
Poslední 3 kusy
160
142,86 Kč bez DPH
ks