Lynx, nová série 2016, 47, 1

Lynx, nová série 2016, 47, 1

Recenzovaný časopis Lynx, n. s. uveřejňuje odborná sdělení ze všech oblastí mammalogického výzkumu. Vychází od roku 1959 a publikuje texty v jazyce českém, slovenském a anglickém. Časopis je zahrnut v databázi EBSCO.

 

 

ISSN 0024-7774 (print), 1804-6460 (online)
Vedoucí redaktor/ka Petr Benda

 

 

Skladem
300
267,86 Kč bez DPH
ks