Musicalia. Journal of the Czech Museum of Music / Časopis Českého muzea hudby 2022, 14, 1–2

Musicalia. Journal of the Czech Museum of Music / Časopis Českého muzea hudby  2022, 14, 1–2

Časopis se zaměřuje na sbírky Českého muzea hudby, které představuje v rozsáhlejších vědeckých a kratších odborných statích. Ty jsou doplněny informatoriem o činnosti muzea a bohatou obrazovou dokumentací. Původní příspěvky jsou recenzované a důsledně česko-anglické. Recenzované stati mají vždy anglický abstrakt. Kromě muzikologie dávají Musicalia prostor také příspěvkům, které hudebněvědná témata zasazují do širších mezioborových souvislostí (výtvarné umění, muzeologie, obecné dějiny apod.). Časopis vychází jako dvojčíslo jednou ročně. Poprvé vyšel v březnu 2009.

ISSN 1803-7828 (Print), 2533-5634 (Online)
Vedoucí redaktor/ka Žůrková Tereza
Poslední 3 kusy
160
142,86 Kč bez DPH
ks