Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce 2023, 61, 1

Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce 2023, 61, 1

Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce je nejstarším domácím kontinuálně vycházejícím periodikem s výhradním zaměřením na muzejní a muzeologickou tématiku (vychází od roku 1963). Obsahem tohoto recenzovaného odborného periodika, vydávaného Národním muzeem, jsou především studie, materiály, odborná sdělení, zprávy, recenze a anotace z širokého spektra muzejní problematiky včetně teoretické i praktické muzeologie, výstavnictví, muzejní pedagogiky, konzervátorství, restaurátorství a preparátorství, práce s veřejností, výstavní kritiky a problematiky kulturního dědictví obecně, včetně vědních oborů zástoupených v českých muzeích. Časopis vychází dvakrát ročně. V roce 2015 byl časopis zařazen do seznamu vědeckých časopisů z oblasti humanitních a sociálních věd ERIH PLUS. Pozornost věnujte též zvláštnímu vydání časopisu ke 195 letům Národního muzea. Archiv čísel časopisu v pdf naleznete na informačním oborovém portálu eMuzeum pod záložkami jednotlivých čísel.

ISSN 1803-0386
Vedoucí redaktor/ka Michal Stehlík
Poslední 2 kusy
110
98,21 Kč bez DPH
ks