Antonín Dvořák: Můj život a dílo / Antonín Dvořák: My Life and Work

Antonín Dvořák: Můj život a dílo / Antonín Dvořák: My Life and Work

Katalog ke stejnojmenné výstavě konané při příležitosti zápisu Archivu Antonína Dvořáka do Mezinárodního registru Paměti světa UNESCO. Bohatý obrazový materiál zahrnuje dosud nepublikované fotografie některých sbírkových předmětů, ale také fotografie vystavených originálů Dvořákových rukopisů, které jsou veřejnosti prezentovány pouze výjimečně. Autobiograficky laděný název výstavy Antonín Dvořák: Můj život a dílo odkazuje na rozhovory, které skladatel během života poskytl zahraničnímu tisku. Útržky některých z nich jsou publikovány v reprezentativním katalogu, který je jinak věrným průvodcem výstavou v Muzeu Antonína Dvořáka v Praze.

Catalogue of the exhibition of the same name held on the occasion of the inscription of the Antonín Dvořák Archive in the UNESCO Memory of the World Register. The rich pictorial material includes previously unpublished photographs of some of the collection items, but also photographs of the exhibited original Dvořák’s music manuscripts, which are only rarely presented to the public. The autobiographical title of the exhibition, Antonín Dvořák: My Life and Work, refers to interviews the composer gave to the foreign press during his lifetime. Excerpts from some of these interviews are published in the representative catalogue, which is otherwise a precise guide to the exhibition at the Antonín Dvořák Museum in Prague.

Autor / Author Veronika Vejvodová (ed.)
ISBN 978-80-7036-777-3
Vydavatel / Publisher Národní muzeum
Rok vydání / Year 2023
Místo vydání / Place of publication Praha
Počet stránek / Number of pages 132
Skladem
260
260 Kč bez DPH
ks