Albert Sachse’s Collection in the National Museum

Albert Sachse’s Collection in the National Museum

Publikace představuje sbírku obchodníka Alberta Sachse (1851–1921), jež je uložena v Národním muzeu – Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur v Praze a v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. V celkovém rozsahu je zde představeno téměř dva tisíce sbírkových předmětů různé provenience. A. Sachse sbíral vše, co souviselo s jeho zájmem obchodníka se skleněným zbožím (předměty vyrobené z komponentů, s kterými jeho firma obchodovala, exotické předměty z regionů, kde jeho firma působila, a vzorníky, jež byly nabízeny místnímu obyvatelstvu). Publikace je rozdělena do tří částí. První část je věnována osobnosti A. Sachse jako obchodníka a sběratele. Druhá část je zaměřena na sbírku, jež je uložena v Národním muzeu – Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur. Tato část je rozdělena do podkapitol, podle regionů, ze kterých předměty pocházejí, nebo kde s nimi firma A. Sachse obchodovala. Třetí část seznamuje čtenáře se sbírkou, jež je uložena v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Etnografickou sbírku A. Sachse získalo Národní muzeum v roce 1926 díky Ministerstvu kultury a národní osvěty, které sbírku pro muzeum zakoupilo.

Publikace vychází v angličtině jako 12. svazek edice EMMNP.

Autor / Autoři Jana Jiroušková et al.
ISBN 978-80-7036-318-8
Vydavatel Národní muzeum
Rok vydání 2011
Místo vydání Praha
Forma monografie
Počet stránek 205
Poslední 4 kusy
384
384 Kč bez DPH
ks