Batik. Traces through time. Batik Collections in the National Museum – Náprstek Museum

Batik. Traces through time. Batik Collections in the National Museum – Náprstek Museum

V muzejních sbírkách má javánská batika své nezastupitelné místo, proto se stala předmětem mnoha publikací. Tato studie, založená na sbírkách Náprstkova muzea, si klade řadu otázek, které nebyly dosud dostatečně zodpovězeny. Jak jsou na Jávě doloženy nejstarší dílny na výrobu batiky? Jak a kdy se tam výroba batiky rozšířila? Vyráběly ji venkovské ženy pro svoji vlastní potřebu? Proč a jak se výroba batiky změnila v průmysl zaměstnávající tisíce lidí, plnící sklady a zásobující těmito výrobky všechny indonéské ostrovy? Jaké byly důsledky výroby tištěných batika a používání anilinových barev? Mají vzory na batikách hlubší symbolický význam, jak se běžně tvrdí? Kdy a pro koho se začaly vyrábět batiky zobrazující figury tradičního wayangového divadla? Jakou roli hrály batiky zdobené kaligrafickými nápisy v arabském písmu? Co ovlivnilo zájem evropských sběratelů o batiku na počátku 20. století? Předkládaná publikace nabízí nové pohledy na všechny tyto otázky.

The batik of Java has a special place in museum textile collections and aspects of the art of batik have been discussed at length in countless publications. This study, based on the batik collections of the Náprstek Museum, raises a number of questions which have been so far underexplored. How strong is the evidence for the early manufacture of batik in Java? How and when did batik-making become widely practised there? Was it made by village women for their own use? How and why did batik develop into an industry employing thousands of people, filling warehouses with stock to be distributed throughout the Indonesian archipelago? What was the effect of the introduction of wax printing and of aniline dyes? It is often asserted that batik carries deep meaning. To what extent is this really the case? When did batik depicting wayang or shadow puppet figures start to be made, and who for? What was the role of calligraphy batiks? And what was it that drew European collectors to batik in the early 20th century? What local circumstances governed their choices? In a series of essays, this volume explores these questions, drawing on contemporary sources and providing a wealth of new insights.

Publikace je v angličtině. / Publication is in English only.

Autor / Author Fiona Kerlogue
ISBN 978-80-7036-673-8
Vydavatel / Publisher Národní muzeum
Rok vydání / Year 2021
Místo vydání / Place of publication Praha
Počet stránek / Number of pages 160
Skladem 8 kusů
660
660 Kč bez DPH
ks