Bohemia on Records: Early Czech Sound Recordings in the United States / Krajané za velkou louží: historické české nahrávky v USA

Bohemia on Records: Early Czech Sound Recordings in the United States / Krajané za velkou louží: historické české nahrávky v USA

Česko-anglická publikace představuje první ucelenější pohled na doposud nezkoumaný fenomén zvukových nahrávek, které v první polovině dvacátého století produkovaly americké gramofonové firmy pro početnou – a tehdy neustále se rozšiřující – komunitu českých imigrantů v USA. Úvodní esej významného amerického diskografa a předního badatele v oblasti těchto „etnických“ nahrávek R. Spottswooda přibližuje okolnosti, které vedly velké americké gramofonové firmy k vydávání nahrávek určených pro imigranty v USA, většinou nevládnoucí – alespoň v první generaci – angličtinou. Následující medailonky jsou věnovány několika nejvýznamnějším osobnostem z řad českých imigrantů, kteří se brzy po svém příchodu do USA prosadili jako podnikatelé v hudební branži. Vlastní text publikace se zabývá hlavně zvukovými snímky nejvýznamnějších hudebních souborů a interpretů z řad českých imigrantů od roku 1902 až do konce 40. let dvacátého století. Publikaci uzavírá obrazová dokumentace s odbornými texty představující některé etikety gramodesek s nahrávkami výše zmíněných interpretů.

Bohemia on Records offers readers the first comprehensive overview of recordings produced by American gramophone companies for a growing community of Czech immigrants in the US during the first half of the twentieth century. In his introductory essay, R. Spottswood, eminent American discographer and leading researcher of early “ethnic” recordings, describes the circumstances that led the major American gramophone companies to publish recordings intended for immigrants in the USA. The work begins with profiles of several of the most significant personalities among those Czech immigrants, individuals who made their mark as businessmen in the music industry soon after coming to the US. The main section of the book presents a discography of sound recordings made by Czech immigrant ensembles and performers published on phonograph cylinders and shellac records between 1902 and the late 1940s in ethnic series offered by the American record companies. The volume concludes with documentary illustrations accompanied by scholarly text, along with a selection of labels from recordings made by performers discussed earlier.

Autoři / Authors Gabriel Gossel, Filip Šír
ISBN 978-80-7036-565-6
Vydavatel / Publisher Národní muzeum
Rok vydání / Year 2018
Místo vydání / Place of publication Praha
Forma / Type of publication monografie / monograph
Počet stránek / Number of pages 116
Skladem
250
250 Kč bez DPH
ks