Československo-lotyšská společnost 1925–1940

Československo-lotyšská společnost 1925–1940

Publikace se věnuje činnosti Československo-lotyšské společnosti, která v době tzv. První československé republiky vyvíjela množství aktivit na poli vztahů mezi Českým a Lotyšským národem. Popisuje ideu, na jejímž základě společnost vznikla, dále její publikační, organizační popularizační a přednáškovou činnost v oblasti propagace Lotyšska v Československu. Rozebírá strukturu její členské základny a hlavní představitele. Dále akcentuje styky se společností Lotyšsko-československou v Rize atd. Charakteristickým rysem česko-lotyšských vztahů v popisované době bylo proklamované přátelství, snaha o spolupráci a vzájemné kulturní obohacování. Obě strany se často ve smyslu a hloubce takovéto vzájemnosti utvrzovaly na stánkách tisku, v osobní korespondenci i dalších osobních aktivitách. Z velké části těchto snah však zůstalo jen u slov, řada projektů nebyla uskutečněna z důvodů složitých geopolitických vazeb, nedostatečné možnosti finančně krýt nákladnost těchto plánů. Proklamovaná vůle po spolupráci tak většinou narazila na složitost praktické stránky, ale i na neefektivnost a těžkou prokazatelnost zisků z těchto snah. I pravděpodobně nejzářivější příklad úspěchů meziválečných vztahů, tedy aktivity a výsledky Československo-lotyšské společnosti, bohužel nedosáhly těch met, které byly vytyčeny při zakládání Společnosti. Po zřízení Protektorátu Böhmen und Mähren v březnu roku 1939 byl dosavadní akční rádius možných aktivit okleštěn. Brzy po této události navíc v roce 1940 došlo k okupaci Pobaltí sovětskou armádou. Druhá světová válka smetla veškeré styky z předválečné doby a nová politická situace je již nedovolila opět obnovit a navázat na ně v plné míře.
 

Autor / Autoři Ivan Malý
ISBN 978-80-7036-331-7
Vydavatel Národní muzeum
Rok vydání 2011
Místo vydání Praha
Forma kniha
Počet stránek 120

 

Skladem 9 kusů
167
167 Kč bez DPH
ks