The Deir el-Medina and Jaroslav Černý Collections II: Pottery

The Deir el-Medina and Jaroslav Černý Collections II: Pottery

Publikace představuje keramiku ze sbírek Národního muzea (Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur), která do sbírek vstoupila roku 1937 jako dar Francouzského ústavu orientální archeologie v Káhiře a pochází z lokality Dér el-Medína. Základní část publikace tvoří systematický katalog nálezů, v řadě případů celých nádob, doplněný o přepis původního archivního inventáře, popis a interpretaci značek na keramice, jakož i o podrobný rozbor ojedinělé importované mykénské nádoby. Následuje analýza obsahu vybraných nádob a závěrečná interpretace dosažených výsledků. Tato sbírka keramiky byla donedávna jen velmi málo známa. Během posledních desetiletí byly vybrané předměty z ní představeny odborné i laické veřejnosti na několika výstavách, věnovaných obecně starému Egyptu, či konkrétněji Dér el-Medíně. Nyní je zde sbírka poprvé představena ve své úplnosti. 

 

Autor / Autoři Jana Mynářová, Pavel Onderka, Peter Pavúk
ISBN 978-80-7036-585-4
Vydavatel Národní muzeum
Rok vydání 2018
Místo vydání Praha
Forma monografie
Počet stránek 216

 

Skladem
400
400 Kč bez DPH
ks