The Deir el-Medina and Jaroslav Černý Collections III: Non-Administrative Ostraca and Papyri

The Deir el-Medina and Jaroslav Černý Collections III: Non-Administrative Ostraca and Papyri

Kniha představuje třetí svazek knižní série věnované publikaci materiálu pocházejícího z Dér el-Medíny ve sbírkách Národního muzea – Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur. Kniha se zabývá neadministrativními (čili převážně literárními) ostraky a papyry popsanými hieratickým písmem. Většina ostrak a ostatního materiálu má až na výjimky vztah k osobě Jaroslava Černého, jehož život byl po několik desetiletí spojen s výzkumem vesnice královských řemeslníků v Dér el-Medíně.

Publikace je v angličtině.

The present book, the third volume in a series dedicated to the publication of the Deir el-Medina materials presently kept in the National Museum – Náprstek Museum of Asian, African and American Cultures in Prague, deals with the non-administrative (in other words, mostly literary) ostraca and papyri, inscribed in hieratic script. With only some exceptions, most of the ostraca and other items published here are related in some way to Jaroslav Černý, whose life and activities were for several decades closely connected with the workmen’s village in the present Deir el-Medina.

Autoři / Authors Hans-Werner Fischer-Elfert, Hana Navrátilová, Pavel Onderka, Jaana Toivari-Viitala, Robert Demarée
ISBN 978-80-7036-586-1
Vydavatel / Publisher Národní muzeum
Rok vydání / Year 2018
Místo vydání / Place of publication Praha
Forma / Type of publication monografie / monograph
Počet stránek / Number of pages 132
Skladem
300
272,73 Kč bez DPH
ks