Harfy ve sbírce Národního muzea – Českého muzea hudby / Harps in the Collection of the National Museum – Czech Museum of Music

Harfy ve sbírce Národního muzea – Českého muzea hudby / Harps in the Collection of the National Museum – Czech Museum of Music

Editio Monographica Musei Nationalis Pragae Num. 30.

Publikace se zaměřuje na prezentaci sbírky harf v Národním muzeu – Českém muzeu hudby (dále NM ČMH). Její základ tvoří katalog, který doprovází text s těžištěm v české problematice a v historii, s níž harfy v muzejní sbírce bezprostředně souvisejí. Smyslem tedy není všeobecné pojednání o vývoji harfy a jejích historicky významných stadiích, ale zaměření na česká specifika, charakteristická pro dějiny nástroje na našem území, která se jakkoliv vztahují k nástrojům ve sbírce NM ČMH.

Kniha je určena muzejním pracovníkům, restaurátorům, konzervátorům, výrobcům harf, hudebním historikům, ale i praktickým hudebníkům – harfistům, zájemcům o hudební nástroj z hlediska užitého umění, běžným návštěvníkům muzeí a širší laické veřejnosti.

Editio Monographica Musei Nationalis Pragae Num. 30.

This publication focuses on the presentation of the harp collection at the National Museum – Czech Museum of Music. At the core of the publication is a catalogue, which is accompanied by a text that  concentrates mainly on issues specific to this country and on historical questions that are directly applicable to the harps in the museum collection. The purpose therefore is not a general discussion of the harp’s development and of its historically important phases, but rather to concentrate on specific local issues that are characteristic of the history of the instrument in this country and that are in any way relevant to the instruments in the collection of the National Museum.

This book is intended for museum workers, instrument restorers and preservers, harp makers, and music historians as well as for practical musicians – harpists, those interested in the harp from the perspective of the applied arts, ordinary museum visitors, and the broader lay public.

Autor / Author Daniela Kotašová
ISBN 978-80-7036-730-8
Vydavatel / Publisher Národní muzeum
Rok vydání / Year 2022
Místo vydání / Place of publication Praha
Forma / Type of publication Kniha / book
Počet stránek /  240
Skladem 9 kusů
870
870 Kč bez DPH
ks