Americký klub dam. Krůček k ženské vzdělanosti

Americký klub dam. Krůček k ženské vzdělanosti

Publikace seznamuje s historií Amerického klubu dam, který byl založen v roce 1865 v Praze. Po dobu jeho existence jím prošlo více než 1500 členek, mezi nimiž byly slavné spisovatelky, malířky, herečky, zpěvačky i hudebnice. Kromě vzdělání se členky věnovaly rovněž charitativní činnosti Klub záhy vychoval ženy, které samy dokázaly zakládat další ženské spolky a také nové vzdělávací instituce pro ženy. V činnosti klub vytrval až do roku 1948. V roce 1996 byla činnost klubu obnovena a jako občanské sdružení pořádá dodnes kulturně vzdělávací pořady pro všechny, které mají zájem o historii, kulturu i setkávání. Kniha je doplněna seznamem členek s jejich biografickými údaji a portréty.

Autor / Autoři Milena Secká
ISBN 978-80-7036-366-9
Vydavatel Národní muzeum
Rok vydání 2012
Místo vydání Praha
Forma kniha
Počet stránek 348
Skladem
280
254,55 Kč bez DPH
ks