Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea. Signatura 1 A

Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea. Signatura 1 A

Publikace Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea. Signatura 1 A zpřístupňuje veřejnosti ve formě katalogu rukopisné zlomky řady 1 A, významnou část rukopisné sbírky Knihovny Národního muzea. Svým zpracováním a formou navazuje na publikaci Michala Dragouna a Jindřicha Marka Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea – Sbírka Adolfa Patery a Čeňka Zíbrta vydanou v roce 2012. Celá signatura 1 A je rozdělena na několik tematických celků. První obsahuje zejména autografy panovníků, umělců, diplomatů a dalších známých osobností a z velké části vznikla sběratelskou aktivitou Pavla Ototzkého. Po jazykové stránce se jedná převážně o zlomky francouzské, německé a ruské. Další oddíl zpracovává soubor s Rukopisy královédvorským a zelenohorským, dalšími falzy jejich okruhu a malou částí doprovodné dokumentace. Poslední tematický celek obsahuje převážně středověké jazykově české zlomky. Jeho velkou část tvoří zlomky českých biblí, obsahuje ale i fragmenty kronik, veršovaných skladeb a dalších textů. Součástí publikace, jež vyšla ve spolupráci s nakladatelstvím Scriptorium, jsou i obsáhlé rejstříky.

Autor / Autoři Marek Brčák et al.
ISBN 978-80-7036-421-5
Vydavatel Národní muzem
Rok vydání 2014
Místo vydání Praha
Forma kniha
Počet stránek 212

 

Skladem
184
167,27 Kč bez DPH
ks