Malované závěsné portréty

Malované závěsné portréty

Soupisový katalog 435 malovaných závěsných portrétů ze sbírky oddělení starších českých dějin Národního muzea je v pořadí třetí publikací, kterou se uzavírá kompletní vědecký soupis všech malovaných podobizen uložených v tomto oddělení. Navazuje na katalog obsahující soupis 377 miniaturních portrétů (Lubomír Sršeň – Olga Trmalová, Malované miniaturní portréty. Sbírka oddělení starších českých dějin Národního muzea. Praha /Národní muzeum/ 2005) a na katalog 230 drobných portrétů (Lubomír Sršeň, Malované drobné portréty. Sbírka oddělení starších českých dějin Národního muzea. Praha /Národní muzeum – Lika klub/ 2013). Pro úplnost je zde jako apendix připojen stručný seznam 19 miniaturních a drobných portrétů nově zjištěných či získaných po vydání obou předchozích soupisových katalogů. Vydalo Národní muzeum ve spolupráci s nakladatelstvím Lika klub a Maticí českou.

Autor / Autoři Lubomír Sršeň
ISBN 978-80-7036-683-7
Vydavatel Národní muzeum, Matice česká, Lika klub
Rok vydání 2021
Místo vydání Praha
Forma katalog
Počet stránek 812 (3 svazky)
Poslední 3 kusy
1 888
1 888 Kč bez DPH
ks